תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד רשף פתרונות הדפסה ונגד Brother Int בשל הסדר כובל ופסול שמטרתו צמצום התחרות במכירת הטונרים למדפסות Brother בישראל, מניעת ייבוא מקביל של טונרים ומניעת כל תחרות מול רשף מצד אחרים

לבית-המשפט המחוזי בתל אביב יפו הוגשה ביום חמישי 16.5.2019 תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד רשף פתרונות הדפסה (יבואנית בלעדית ונציגה בישראל של חברת Brother International) ונגד חברת Brother International וזאת בשל מה שנטען כהסדר כובל ופסול אליו הגיעו המשיבות ביניהן, אשר מטרתו לצמצם את התחרות במכירת הטונרים למדפסות Brother בישראל, למנוע ייבוא מקביל של טונרים מתוצרת Brother ולמנוע כל תחרות מול רשף מצד אחרים.

התובע בתיק זה הוא אורי סלינג’ר. בכתב הטענות נאמר בין היתר כי “[…] כידוע, קיימים מוצרים רבים הנמכרים במחירים נמוכים אך מצריכים לאחר מכן רכישת מתכלים (תובענה זו תעסקו רק בטונרים למדפסות לייזר) להפעלת המוצר מאותו ספק/יבואן.

“זה שנים שמכונות צילום, מדפסות ומכשירים משולבים נמכרים לציבור הרחב במחירים נמוכים במיוחד, כאשר יבואני המוצרים הללו נהנים לאחר מכן מרווחים ממכירת המתכלים להפעלת המכונות הללו.

“[…] כך יוצא שהיבואנים מנסים להדיר את המדפסות עצמן וזאת במחירים נמוכים ככל האפשר מבחינתם, הכל כדי ליהנות בעתיד מצרכנים רבים ככל האפשר שייאלצו לרכוש את המתכלים המתאימים למדפסות שבבעלותם לתקופה ארוכה (כל עוד המדפסת פועלת ומצוייה אצלם). הצרכנים שהתפתו לרכוש את המדפסת בזול יחסית הופכים עתה לצרכנים שבויים של המתכלים מותרצת יצרון המדפסת שרכשו (כמובן שאותו יבואן המייבא את המדפסות מייבא גם את המתכלים הנחוצים להפעלתן השוטפת).

“בקשה זו מוגשת בשל הסדר כובל ופסול אליו הגיעו המשיבות ביניהן, אשר מטרתו לצמצם את התחרות במכירת הטונרים לצדפסות Brother בישראל, למנוע ייבוא מקביל של טונרים מתוצרת Brother, ובכל כמובן במטרה להגדיל אל מכירות הטונרים של רשף בישראל ולמנוע כל תחרות מולה מצד אחרים.

“המשיבות מתאימות את הטונרים מתוצרת Brother למדפסות Brother המיובאות באופן בלעדי על-ידי רשף , כך שבמדפסות Brother המיובאות ונמכרות  בישראל ע”י רשף ניתן לעשות שימוש רק בטונרים שמייבאת רשף לישראל (ולא בטונרים אחרים מתוצרת Brother המיובאים ע”י יבואנים אחרים ו/או הנמכרים ברחבי העולם ו/או על-ידי ספקים ו/או אתרים אחרים ברשת האינטרנט.

“כך נמנעת מהצרכנים כל אפשרות מעשית לרכוש את הטונרים למדפסות Brother המיובאות ע”י רשף באופן בלעדי מיבואנים מקבילים של טונרים ו/או באמצעות אתרי מכירות מחו”ל.

“באמצעים טכניים כאלו ואחרים (שהמבקש אינו מודע להם במלואם), באמצעות ייצור הטונרים ו/או המדפסות בדרכים ייחודיות, גורמות המשיבות לכך שרק הטונרים שניתן לרכוש בישראל מרשף יתאימו למדפסות Brother הנמכרות על-ידי רשף בישראל, ואם וככל שצרכן כלשהו ינסה לרכוש טונרים (מקוריים מתוצרת Brother!) מספק בינלאומי אחר הוא פשוט לא יוכל לעשות בהם שימוש במדפסת שבבעלותו.

“המשיבות מגדילות לעשות כאשר הן אף מסמנות את אריזות הטונרים המיובאים לישראל עלל-ידי רשף באופן שניתן לאתר בקלות כל מוצר שלא יובא לישראל על-ידי רשף (אלא ע”י יבואן אחר)ץ בדרך זו משלימות המשיבות את מזימתן וחוסמות מייד כל ערוץ ייבוא מתחרה לטונרים של Brother.

בהמשך כתב הטענות נאמר כי “התובע מעריך כי רשף מוכרת בישראל כ- 70,000 טונרים בשנה. הערכה זו מבוססת על בסיס ההנה לפיה צרכן ממוצע מחליף טונרים פעמיים בשנה וכן על בסיס ההנחה שאורך חיי המדפסת הוא כחמש שנים ונמכרות בישראל כ- 35,000 מדפסות Brother בשנה (לתובע נודע כי בישראל נמכרות בסך הכל כ- 150,000 מדפסות בשנה ולהערכתו נתח השוק של Brother הינו כ- 20%).

“[…] מדובר בנזק של כ- 5,740,000 ₪ בשנה לכל חברי הקבוצה והנזק המצטבר ל- 7 השנים שחלפו הינו  40,180,000 ₪.”

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד שמואל לביא.

מבזקים