תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד הוט מע’ תקשורת בגין ‘גביית חיובים בלתי חוקיים במסגרת מתן שירותים שונים, והכל ללא ידיעה והסכמה מפורשת של הלקוחות, בניגוד להסכמים ותוך הפרת הרישיון שניתן לה’

בבית-המשפט המחוזי מרכז בלוד הוגשה (12.5.2019) תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד חברת הוט מערכות תקשורת בגין ‘גביית חיובים בלתי חוקיים במסגרת מתן שירותים שונים, והכל ללא ידיעה והסכמה מפורשת של הלקוחות, בניגוד להסכמים ותוך הפרת הרישיון שניתן לה’.

התובע בתיק זה הוא עו”ד אמין מרג’יה, מנוי של החברה המקבל ממנה שירותי ‘טריפל’ – שירותי טלביזיה, אינטרנט וטלפון.

בכתב התביעה נאמר בין היתר כי “עניינו של כתב תביעה זה, שאישורו כתובענה ייצוגית מבוקש, בתופעה חמורה ומתמשכת מזה שנים, של גביית חיובים בלתי חוקיים שבוצעו ע”י הנתבעת מהתובע ומחברי הקבוצה וזאת במסגרת מתן שירותים שונים, והכל ללא ידיעתם ו/או הסכמתם המפורשת, בניגוד להסכמים ותוך הפרת הרישיון שניתן למשיבה ושעל-פיו הינה מחוייבת לפעול.

“כתוצאה מכך חוייבו התובע חברי הקבוצה בחיובי יתר ובנוסף לנזקים הכספיים הכרוכים בחיובים אסורים אלה, נגרמה ללקוחות עוגמת נפש רבה, משהסתבר להם כי הנתבע מעלה באמון שניתן לה בהרשאה לחיוב חשבונם או לחיוב כרטיס האשראי שלהם, ובחייבה אותם ביתר, בניגוד להסכמים ותוך הפרה בוטה של תאני הרישיון שלה.

“מטרתה של התובענה להביא להפסקת חיובי היתר של לקוחות הנתבעת ולפצותם על הנזקים, הממוניים והלא ממוניים שנגרמו בעטיים”.

בהמשך כתב הטענות נאמר כי התובע הבחין בחודש אפריל 2019 שבחשבונות החודשיים הנשלחים אליו מופיעים חיובים בגין שירותים/חבילות תוכן שכלל לא הוזמנו על-ידו ו/או חיובים המנוגדים לחלוטין לסיכום העיסקה האחרונה מיום 2.9.2019 בינו ובין הנתבעת (שכעולה מעיון בו, נעשה ל- 12 חודשים, שעוד רחוקים מסיום)”.

“[…] לאור התנהלות הנתבעת, החליט התובע לבצע בדיקה מעמיקה של החשבונות אשר נשלחו אליו בשנים האחרונות ולתדהמתו הסתבר לו כי עסקינן בהתנהלות שיטתית של הנתבעת, המנצלת לרעה את האמון שנתנו בה לקוחותיה ואת אי ידיעת ו/או הבנת מנוייה ו/או אי בדיקת החשבונות על-ידם והשוואתם להסכמים שנכרתו עימם“.

“[…] כעולה אף מדו”חות שנתיים של המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, אין מדובר במקרה נקודתי וכי עסקינן בשיטה בה נוהגת הנתבעת כלפי רבים מלקוחותיה, המחוייבים חדשות לבקרים, בחיובים הנוגדים את ההסכמים עימם, ללא ידיעתם וללא הסכמתם המפורשת”.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד יצחק מירון.

[הערה: כל ההדגשות המופיעות בידיעה זו מופיעות כך בכתב הטענות המקורי].

מבזקים