תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד חב’ דואר ישראל: אינה פועלת עפ”י התקנות וגובה תשלום עבור משלוח כתבים ואביזרים המיועדים לשימוש עיוורים בלבד, הפטורים מדמי משלוח

לבית-המשפט המחוזי בחיפה הוגשה ב- 8 באוקטובר 2019 תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד חברת דואר ישראל.

התובע בתביעה זו הוא מרואן גרייס, מהנדס הרשות המקומית ותושב הכפר בענה, ה”עוזר לאנשים עם מוגבלויות בתחומים שונים והוא רגיל לשלוח לעיוורים שמצבם הכספי קשה, ספרים בכתב ברייל ואבזרים לעזרה יומיומית”.

בכתב התביעה נאמר בין היתר כי “תביעה זו והבקשה לאשרה כייצוגית עניינן בניסיון מצד הנתבעת לניצול מעמדה כבעלת מונופולין לרעה, הטעייה, להתעשר שלא כדין על חשבון הצרכן תוך הונאתו והפרות חובות חקוקות הקבועות בחוק הדואר ותקנות הדואר.

“[…] חוק הדואר ותקנותיו העניקו פטור מדמי משלוח – בלא תשלום – עת מדובר במשלוח כתבים ואביזרים המיועדים לשימוש עיוורים בלבד.

“[…] אולם הנתבעת לא פעלה ואינה פועלת עפ”י התקנות והיא גובה תשלום עבור משלוח כתבים ואביזרים המיועדים לשימוש עיוורים בלבד, כמו שגובה על כל המשלוחים שלא מיועדים לעיוורים”.

לאור מספר מקרים בהם חוייב התובע ע”י דואר ישראל בגין משלוחים כאלו, הפטורים מדמי משלוח, הוא ביצע בדיקה נוספת של משלוח חמישה דברי דואר כאלה, שניים מהם באמצעות סניפים ביישובים ערביים ושלושה באמצעות משלוח מסניפי דואר ביישובים יהודיים. בכל המקרים הללו הוא חוייב בדמי משלוח.

בא כוחו של התובע פנה בפנייה מוקמת אל חברת דואר ישראל בנושא זה אך לא נענה עד מועד הגשת התובענה הייצוגית.

בא כוחו של התובע מדגיש בכתב הטענות: “מתברר כי מדובר בשיטה שיש וחובה על רשות הדואר למצוא פיתרון הולם ביישום ההנחיות ורענון מיידי לכל עובדיה וסניפיה אודות הפטור […] ואף לטרוח ולתלות בכל סניף הודעה המסבירה כי מי ששולח אביזרים לעיוורים הינו פטור מכל תשלום“. [ההדגשה – במקור].

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד מוחמד ספורי.

הערת עורך Read IT Now: ב- 25 בספטמבר 2019 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: תובענה ייצוגית נגד דואר ישראל שמפרה לכאורה חובותיה כלפי אנשים עם עיוורון ולקויות ראייה בישראל. התביעה (והבקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) עוסקת בשאלות דומות לתביעה בידיעה זו.

 

מבזקים