תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד בזק וחב’ CAR2GO בשל “גבייה בלתי חוקית של תשלומים ע”י הנתבעות” וזאת ע”י “הפרת חוק הגנת הצרכן”

לבית-המשפט המחוזי בחיפה הוגשה ב- 10 באוקטובר 2019 תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ וחב’ CAR2GO  – גוטו גלובל מוביליטי בע”מ. זאת בשל “גבייה בלתי חוקית של תשלומים ע”י הנתבעות” וזאת ע”י “הפרת חוק הגנת הצרכן”. התביעה מוגשת בשם “כלל לקוחות המשיבות אשר חוייבו על-ידן בתשלום קבוע, מבלי שבחשבונית או בהודעת התשלום הנשלחת אליהם, פורטו מרכיבי התשלום הקבוע וסכומם”.

התובעים בתביעה זו הם עו”ד עידית שינו [המנוייה על שירותי חברת בזק, הנתבעת מס’ 1] ואסף שמע [המנוי על שירותי חב’ CAR2GO  – גוטו גלובל מוביליטי בע”מ, הפועלת בתחום התחבורה השיתופית והעוסקת בהשכרת רכב לזמן קצר, למנויים בערים שונות בארץ].

כאן אתמקד בעיקר לגבי הטענות כלפי בזק החברה הישראלית לתקשורת, הנתבעת מס’ 1. בכתב התביעה נאמר בין היתר כי כמי שמנוייה של שירותי הטלפון הקווי של חברת בזק, התובעת מחוייבת בגין שירותים אלו ובמסגרת זו נשלחת אליה חשבונית, מידי חודש. התובעת מחוייבת בתשלומים משתנים (עפ”י השימוש בפועל) ובתשלומים קבועים, “הכוללים (בין היתר) תשלומים בגין ‘קו טלפון’. בתחתית החשבון מצויין כי ‘תשלום קבוע עבור קו טלפון הוא עבור הזכות לשירות טלפוניה, כולל שירות תחזוקה שוטף לתשתית בזק’.”

לדברי כתב הטענות, החשבון אינו עומד בחובת הפירוט הקבועה בחוק. “זאת ועוד. גם לו ניתן היה להתייחס למשפט הלקוני וחסר הפשר הנ”ל (‘תשלום קבוע עבור קו טלפון הוא עבור הזכות לשירות טלפוניה, כולל שירות תחזוקה שוטף לתשתית בזק’), כפירוט מרכיבי התשלום הקבוע עבור קו הטלפון (ולאו היא) – בכל מקרה, לא פורטו בחשבון  סכומי מרכיביו, כקבוע, ולא בכדי, בחוק ולפיכך המשיבה [בזק] אינה זכאית לגבותו“. [הערה: ההדגשה – במקור].

בא כוחה של התובעת מס’ 1 פנה אל חברת בזק במכתב מקדים בו נדרשה החברה להשיב לתובעת ולחברי הקבוצה את הסכומים “בגין התשלומים הקבועים שנגבו מהם בניגוד לחוק, על רקע אי פירוט מרכיבי התשלומים הקבועים וסכומי מרכיביהם, ואולם המשיבה דחתה את פנייתו”.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד יצחק מירון.

מבזקים