תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד פלאפון בשל ‘גביית תשלום שלא כדין בגין שירותים שלא נצרכו’; ‘חיוב עבור זמן אוויר כאשר לא התקיימה שיחה’; ‘חיוב קבוע עבור הפעלת תוכנית חו”ל’

09:37 29.09.2019

קטגוריות: טלקום/וויירלס/מובייל משפט

תגים:

לבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד הוגשה ב- 23 בספטמבר 2019 תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד חברת פלאפון תקשורת בע”מ בשל ‘גביית תשלום שלא כדין בגין שירותים שלא נצרכו’; ‘חיוב עבור זמן אוויר כאשר לא התקיימה שיחה’; ‘חיוב קבוע עבור הפעלת תוכנית חו”ל’.

התביעה היא בשם “כל מי שהמשיבה גבתה ממנו תשלום שלא כדין בקשר לשירותי נדידה בינלאומיים, במשך 7 השנים הקודמות למועד הגשת בקשת האישור ועד מועד ההכרעה בה, ביחס לשתי תתי-הקבוצות הבאות:

(1) כל הלקוחות שחוייבו בגין שיחות שנדחו או שלא נענו בחו”ל מבלי שהיו חברים בתוכניות תלויות שימוש בחו”ל או בהסדרים דומים;

(2) כל הלקוחות אשר היו חברים בתוכניות תלויות שימוש בחו”ל או בהסדרים דומים, וחוייבו בין בגין: (א) שיחות שנדחו או שלא נענו בחו”ל; ו/או בגין: (ב) תשלום קבוע מבלי שעשו שימוש בתוכניות”.

התובע בתיק זה הוא סער וילף, “לקוח של הנתבעת אשר הצטרך לאחת מתוכניות תלויות שימוש ומי שחוייב הן בגין תשלום קבוע מבלי שעשה שימוש בתוכנית והן בגין זמן אוויר שלא שהתקיימה כל שיחה”.

בכתב הטענות נאמר בין היתר כי חברת פלאפון תקשורת גבתה מהתובע כספים “הן בגין שיחה שנדחתה והן בגין המרכיב הקבוע בתוכנית אליה הצטרף. בכך הפרה הנתבעת לרבות את רישיונה המתייחס הן לחיובים בגין שיחות לחו”ל (המהווה ‘ישורתי נדידה’) והן בגין תוכניות תלויות שימוש שנועדו לספק שירותי נדידה.

“רישיון הנתבעת מורה כי משך זמן השיחה לצורך החיוב בזמן אוויר לא יכלול את הזמן שחלף עד לדחיית השיחה, אלא ממועד יצירת קשר בפועל עם המנוי המתקשר, וכי רק שיחות שהועברו בפועל אל הלקוחות יהיו בנות חיוב.

“כן רישיון הנתבעת מתיר לה להציע תוכניות הכוללות שירותי נדידה בינלאומיים רק ביחס לצרכיה בפועל של השירותים.

“התובע פנה אל הנתבעת בהקשר לחיוביו הבלתי מוצדקים אך זו לא נענתה לפנייתו והתעקשה לחייבו.

“התובע יראה כי נוכח האמור – הנתבעת הפרה את תנאי רישיונה, התעשרה על גבו, הפרה את ההסכם עימו והיטעתה אותו ביחס לתנאי תוכניתו”.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד אוהד תלרז.

מבזקים