תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד גולן טלקום בהיקף 2.5 מיליון ש”ח הסתיימה בבקשת הסתלקות שאושרה ע”י בית-המשפט

13:15 23.08.2019

קטגוריות: משפט

תגים: ,

בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד אישר בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגד חברת גולן טלקום. מדובר בתביעה שהגיש הרצל יעקב [ת”צ 13274-05-18]  בחודש מאי 2018.

בפסק הדין שניתן לאחרונה ע”י כבוד השופט יחזקאל קינר נאמר בין היתר:

“התובענה מבוססת על הוראות סעיף 13ד(ג) לחוק הגנת הצרכן ועל החלטתי בת”צ 28449-12-14 יעבץ נגד סלקום שאישרה תביעה ייצוגית בעניין בו חויבו לקוחות המשיבה שם, בעת הפסקת התקשרותם איתה, בתשלום עבור מחזור חיוב מלא, גם אם הפסקת ההתקשרות נעשתה במהלך מחזור החיוב.

“המבקש כאן טוען כי סיים את התקשרותו בחודש ינואר 2016, כי שילם מראש עבור דמי מנוי בגין מחזור חיוב מלא, וכי היה על המשיבה להשיב לו ולחברי הקבוצה חלק יחסי מהתשלום, שכן לא ניתן היה לחייבו בתשלום עבור מחזור חיוב מלא, כשלא השלים את מחזור החיוב.

“בתשובת המשיבה נטען כי העניין הנוכחי שונה מעניין יעבץ שכן דמי המנוי של חודש הפסקת ההתקשרות שולמו ראש לפי ביטול העיסקה”.

“[…] טענה נוספת של המשיבה היא כי הרגולטור בדק את העיסקה שלה עם מנויים במועדים הרלבנטיים וקבע ב- 24.2.2016, לאחר שימוע מסודר שערך לה, כי עיסקת התשלום הקבוע מראש ששיווקה המשיבה בשעתו למנוייה, הייתה חוקית ותקינה מבחינת תנאי רישיונה.

“כן טענה המשיבה כי 3 בקשות אישור נגדה באותו עניין בדיוק, סולקו ע”י בתי-המשפט המחוזיים בשלוש ערכאות שונות”.

בתגובה של התובע לתשובתה של חברת גולן טלקום הוא אמר בין היתר כי “[…] משרד התקשורת לא נתן הכשר להתנהלות המשיבה, אלא, לכל היותר, לא מיצה עימה את הדין, וכי הוא מוסמך להכריע לעניין הרישיון, אך לא לעניין חוק הגנת הצרכן”.

נערכו שני קדמי משפט בתיק זה שבסיומם הצביע בית-המשפט על הקשיים שבתביעה והמליץ על הסתלקות, שיכול ותהיה מתוגמלת.

“ההסכמה המרכזית של הצדדים היא כי לפני משורת הדין, ומבלי שיהיה בכך כדי להודות בכל טענה או תביעה נגד המשיבה בכל עניין הקשור לבקשת האישור ולתובענה, תעניק המשיבה לכל מנוייה שירות הגנת סייבר לקו שלהם בחינם במשך חודש אחד […] צויין כי למשיבה כ- 900,000 מנויים […] כך שמדובר בשווי הטבה כולל של 6,120,000 ₪.”

בהכרעת השופט נאמר בין היתר כי “בקשת ההסתלקות הוגשה לאחר שהצבעתי בפני הצדדים על קשיים המתעוררים במסגרתה, בין היתר, מהטעמים שמנתה המשיבה גם לגבי אבחנות בין תיק זה לתיק יעבץ, ומבלי לקבוע, כמובן, מסקנות נחרצות בעניין זה.

לנוכח הקשיים האמורים, ושעה שהתנהלות המשיבה המותקפת בבקשת האישור פסקה למעלה משנה לפני הגשת הבקשה, בעקבות שינוי ההוראות הרגולטוריות החלות עליה ועל חברות תקשורת אחרות בראשית 2017, וההסדר כולל הטבה מסויימת ללקוחות המשיבה, מצאתי את ההסתלקות סבירה”.

השופט קבע כי הגמול למבקש יהיה 10,000 ₪ ולב”כ – 50,000 ₪ בתוספת מע”מ.

הערת עורך Read IT Now:

* ב- 17 במאי 2018 פירסמתי כאן באתר ידיעה על התביעה בתיק זה.

* ידיעה בנושא ת”צ 28449-12-14, בת אל יעבץ נגד סלקום ישראל בע”מ פורסמה כאן באתר.

* ריכוז ידיעות הקשורות/מאזכרות את תיק יעבץ נגד סלקום מופיע כאן.

מבזקים