תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד בירד ריידס ישראל ונגד ליים נטוורק (“2 החברות הגדולות בשוק השכרת הקורקינטים בישראל”) כיוון שהן “מפרות את חוק מע”מ”

ביום שלישי השבוע דיווחתי בחלון המבזקים של אתר זה: הוגשה (13.8.2019) תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) ע”י משרד רו”ח וורסל את וורסל וע”י רו”ח דן ארגמן נגד בירד ריידס ישראל ונגד ליים נטוורק (“2 החברות הגדולות בשוק השכרת הקורקינטים בישראל”); “מפרות את חוק מע”מ”: “אי הוצאת חשבונית מס כדין לעוסקים”; היקף התביעה הקבוצתית: 4.131 מיליון ₪. התובעים הם משרד רואי החשבון וורסל את וורסל וע”י רואה החשבון דן ארגמן.

בכתב הטענות נאמר בין היתר כי “עניינה של תובענה זו באי הוצאת חשבונית מס כדין לעוסקים אשר שכרו קורקינטים חשמליים מאת המשיבות, תוך הפרה ברורה של הוראות חוק מס ערך מוסף, התשל”ו – 1975.

“[…] בירד וליים הן שתי החברות הגדולות בשוק השכרת הקורקינטים בישראל ונכון למועד הגשת בקשה זו כל אחת מהן מחזיקה צי של אלפי קורקינטים אשר פועלים בתחומי הערים הנ”ל.”

“[…]  הנה כי כן, השכרת הקורקינטים החשמליים על-ידי הנתבעות מהווה עיסקה בישראל החייבת במס ערך מוסף […] התובעים יטענו בהתנהלותן האמורה מפרות הנתבעות את הוראות חוק מע”מ, וכי עקב כך נגרמים למשתמשי הקורקינטים שהם גם עוסקים נזקים כספיים […] השכרת קורקינט חשמלי מהווה עיסקה החייבת במס ערך מוסף בישראל והמשיבות חייבות בהוצאת חשבונית מס בגינה, לפי דרישת שוכר הקורקינט. הנזק הנגרם לחברי הקבוצה הינו פועל יוצא של הימנעות המשיבות מהוצאת חשבונית מס כדין, אשר שוללת מחברי הקבוצה את האפשרות לניכוי מס תשומות לו הם זכאים על-פי דין”.

“[…] משנמנעו הנתבעות, משום מה, מלהוציא לתובעים חשבוניות מס כדין, נשללה מהם היכולת לניכוי מס התשומות. התובעים יטענו כי היקף הנזק שנגרם לכל אחד מהם, כמו גם לכל אחד מחברי הקבוצה, עקב מחדלי הנתבעות, בא לידי ביטוי במרכיב המע”מ בכל עיסקה”.

התביעה הוגשה באמצעות עורכי הדין דורון רדעי וניצן גדות.

מבזקים