תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד דינמיקה (חברה-בת של סלקום)

20:43 28.04.2019

קטגוריות: טלקום/וויירלס/מובייל משפט

תגים:

לבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד הוגשה ב- 18 באפריל 2019 תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד דינמיקה רשת חנויות תקשורת (חברה-בת בבעלות מלאה של סלקום ישראל בע”מ). הקבוצה לגביה מבוקש אישור התביעה כייצוגית היא “כל לקוחות המשיבה אשר חוייבו על-ידה במשך שבע השנים שקדמו להגשת בקשה זו, בגין שירותי תיקונים/ביטוח, ואשר לא התקשרו כלל עם המשיבה בכל התקשרות שהיא”.

“המבקש ידגיש כי חברי הקבוצה הפכו ללקוחות המשיבה בעל כורחם וללא ידיעתם, כאשר המשיבה חייבה אותם בתשלומים בשעה שלא התקשרו עימה בחוזה ובכל התקשרות שהיא. חלק ניכר מחברי הקבוצה כלל אינם יודעים כי הם מחוייבים על-ידי החברה בגין השירותים, בין היתר היות והמשיבה לא שולחת חשבוניות או מיידעת בכל דרך שהיא בגין חיובים אלו”.

התובע בתיק זה הוא שמואל משולם, שרכש את המכשיר הנייד שלו מחברת סלקום ובהיותו עובד התעשייה האווירית ביצע רכישה זו על-פי הסכם בין סלקום לביון עובדי התעשייה האווירית.

בכתב התביעה מציין המבקש “למען הסר ספק, כי מעולם לא השתמש בשירות זה של המשיבה שכן לא ידע כלל על קיומו. המבקש מעוניין להדגיש כי חש רגשות עזים של כעס, תסכול ועלבון מהפגיעה החמורה באוטונומיה שלו, מהפגיעה בפרטיותו ובזכויות הקניין שלו כתוצאה משליחת ידה של המבקשת לכיסו ללא הסכמתו וידיעתו”.

בהמשך כתב התביעה נאמר כי “מדו”ח שהעבירה המועצה [הישראלית] לצרכנות לגבי תלונות נגד המשיבה, בעקבות פנייה של ב”כ המבקש, עפ”י חוק חופש המידע, עולה כי בין השנים 2016-2018 הוגשו 142 תלונות כנגד המשיבה הכוללות תלונות רבות לגבי חיובים ללא הסכם התקרות והסכמת הלקוח”.

בכתב הטענות נאמר כי אין בידי המבקש מידע מדוייק לגבי מספר חברי הקבוצה או סכומי הנזקים שנגרמו להם אולם עפ”י הדו”ח השנתי של חברת סלקום לשנת 2014 (שפורסם ב- 16.3.2015), “[…] ניתן להניח שהכנסות דינמיקה מתשלומים בגין שירותי האחריות מהווים חלק ניכר (ואולי החלק הארי) מהכנסות קבוצת סלקום מ’שירותים אחרים’, שכאמור, בשנת 2014 הגיעו ל- 138 מיליוני ₪.”

בתחילת כתב התביעה מודגש כי תלוייה ועומדת בפני בית-המשפט תביעה ייצוגית אחרת נגד חברת דינמיקה שהוגשה בנובמבר 2015 וכוללת טענות הקשורות לגבייה בניגוד להסכמים ולחוק הגנת הצרכן אולם אינה כוללת את הקבוצה לגביה מתייחסת הבקשה החדשה.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד שלום קמיל.

מבזקים