תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד גולן טלקום בשם לקוחותיה שניסו לחייג מישראל לחו”ל באמצעות מפעיל בינ”ל אחר ואשר נתקלו בחסימה

לבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד הוגשה ב- 26 ביוני 2019 תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד חברת גולן טלקום בשם “כלל הלקוחות של המשיבה שניסו לחייג מישראל לחו”ל באמצעות מפעיל בינלאומי שאיננו המשיבה, ואשר נתקלו בחסימה. הכל בתקופה של 7 השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה, ובכלל זאת הלקוחות שלא הצליחו לחייג במסגרת אירוע החסימה בשנת 2016 ואירוע החסימה בשנת 2019”.

התובע בתיק זה הוא עו”ד שחר סקברר. התביעה הוגשה באמצעות עו”ד נמרוד גרון. שני עורכי הדין הם שותפים. לעו”ד סקברר שני אחים המתגוררים באירופה והוא נמצא עימם בקשר טלפוני תכוף (“באופן קבוע ולפרקי זמן ממושכים”).

בכתב הטענות נאמר בין היתר כי “עניינה של הבקשה דנן בחסימה מכוונת ולחילופין ברשלנות בוטה וחמורה, אגב הסתרת מידע והטעייה צרכנית, שביצעה המשיבה, גולן טלקום, כלפי לקוחותיה המחייגים לחו”ל.

“לפחות בשתי הזדמנויות שונות (בשנת 2016 ובשנת 2019) אירעה חסימה גורפת של שיחות של לקוחות המשיבה מישראל לחו”ל באמצעות מפעילים בינלאומיים.

“למרבה הפליאה, החסימה אירעה רק ביחס ללקוחות המשיבה שמחייגים לחו”ל באמצעות מפעילי חו”ל שאינם המשיבה.

“כלומר – לקוח שניסה לחייג לחו”ל באמצעות מפעילים אחרים שלא בטלפון נייד המשוייך למשיבה – הצליח לחייג. וחמור מכך – לקוח שניסה לחייג מהטלפון הנייד לחו”ל

“היינו – החסימה של השיחות הייתה סלקטיבית במיוחד. היא חסמה אך ורק לקוחות מכל מפעיל בינלאומי שאיננו המשיבה עצמה.

“התוצאה – לקוח של המשיבה יכול להתקשר לחו”ל דרך הטלפון הנייד שלו אך ורק באמצעות המשיבה (016) ולפי תעריפיה”.

“הדברים חמורים עוד יותר, כשמבינים שהתעריפים של המשיבה לחיוג לחו”ל גבוהים באופן קיצוני ביחס לחבילות חו”ל אחרות. כך, למשל, ההפרש בין העלויות ששילם המבקש למפעיל אליו הוא משוייך (014) ובין העלויות שהיה עליו לשלם למשיבה (אם היה מבצע את אותה כמות דקות שיחה לחו”ל ממנה) – היה הפרש של כמעט פי 20!!! ובמספרים: בבזק בינלאומי המבקש משלם 30 ₪ לחודש ואם מחשבים את מספר הדקות שהוא חייג בחשבון האחרון לפי תעריפי המשיבה – היה עליו לשלם כ- 560 ₪!!!

“כפי שנמסר למבקש ע”י נציגי שירות מטעם בזק בינלאומי, מדובר בתופעה גורפת ורחבה, ועל כמות גדולה של לקוחות המשיבה שמתקשרים מידי יום ביומו להתלונן על חסימה לחיוג לחו”ל.

“למרות זאת, ולמרות שאין מדובר במקרה חד-פעמי, עד למועד כתיבת שורות אלה, המשיבה מוסיפה להכחיש את אחריותה (או אפילו את חלקה) בחסימה”.

מבזקים