תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד כאן – תאגיד השידור הישראלי לגבי החזרה הגנרלית לתחרות האירוויזיון: “מכלול הצרכנים בארץ ובנכר שרכשו כרטיסים לחזרה הגנרלית” חשים “מפח נפש וזעם באופן שהאירוויזיון הפך בעיניהם להיות אירו-ביזיון”

14:31 25.06.2019

קטגוריות: משפט

תגים:

לבית-המשפט השלום בהרצליה הוגשה ב- 25 ביוני 2019 תביעה לפי חוק הגנת הצרכן (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד כאן – תאגיד השידור הישראלי לגבי החזרה הגנרלית לתחרות האירוויזיון: “מכלול הצרכנים בארץ ובנכר שרכשו כרטיסים לחזרה הגנרלית” חשים “מפח נפש וזעם באופן שהאירוויזיון הפך בעיניהם להיות אירו-ביזיון”. התובעים בתיק זה הם אלי צבאג ואלי בוכבזה.

בכתב הטענות נאמר בין היתר כי “עסקינן בתובענה צרכנית הנוגעת למופע האירוויזיון. המשיבה התפארה בהישגיו ובתוצאותיו, רק שכחה לרגע קט את מכלול הצרכנים בארץ ובנכר שרכשו כרטיסים לחזרה הגנרלית מתוך הנחה – המלווה בהבטחה של המשיבה בפרסומים מרובים – כי היא תהא זהה למופע הגמר, ולבסוף מצאה אלפי אנשים החשים מפח נפש וזעם כלפיה. באופן שהאירוויזיון, בעיני צרכנים אלו, הפך להיות אירוביזיון“.

בהמשך כתב הטענות נאמר בין השאר כי “לצד החלק התחרותי התקיימו שתי חזרות גנרליות. האחת – בתאריך 17.5.2019 בערב המכונה ‘חזרת השופטים’, המהווה חלק מהתחרות ובמסגרתה ניתן 50% מהניקוד בתחרות הכללית. השנייה – ב- 18.5.2019 בצהריים, המכונה ‘חזרת משפחות’. לצורך כך נרכשו כרטיסים במחיר יקר.

“מתוך הפרסום של הנתבעת ניתן היה להבין במפורש כי החזרה הגנרלית תהא זהה למופע הגמר, למעט תהליך התוצאות. היה ברור מפרסום הנתבעת כי החלק התחרותי והחלק האומנותי יהיו זהים לאלו של מופע הגמר. בפרסום של הנתבעת כמה חודשים עובר למופע האירוויזיון נמסר במפורש כי החזרות הגנרליות תהיינה זהות למופע עצמו”.

בפועל, היו הבדלים בין מופע הגמר לבין החזרה הגנרלית. כך, למשל, הזמרת מדונה לא הופיעה בחזרה הגנרלית. בנוסף, התברר לתובעים כי המשיבה הורידה מחירים של כרטיסים לחזרות הגנרליות לאחר שהם כבר רכשו כרטיסים (במחירים גבוהים יותר) ולא היו יכולים להחזיר אותם.

סכום התביעה לכלל חברי הקבוצה הוא 2.5 מיליון ₪. תביעה הוגשה באמצעות עו”ד יעקב דוידוביץ.

[הערה: ההדגשה כאן מופיעה בכתב הטענות המקורי].

 

מבזקים