תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד גולן טלקום: לא “העניקה ואף סירבה להעניק” (למתניידים אליה מחב’ סלולר אחרת) הטבה המפורסמת באתר האינטרנט שלה בתחום השיחות לחו”ל

18:25 20.06.2019

קטגוריות: טלקום/וויירלס/מובייל משפט

תגים:

לבית-המשפט המחוזי בחיפה הוגשה (17.6.2019) תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד גולן טלקום בגין מה שמכונה בכתב הטענות כ”מלכודת לקוחות”: החברה “לא העניקה ואף סירבה להעניק, משנדרשה לכך, הטבה המפורסמת באתר האינטרנט שלה, בה התחייבה כי כל מי שינייד מס’ טלפון מחב’ סלולר אחרת אליה יהיה זכאי לקבלת הטבה של ‘חבילת שיחות חו”ל התקפה למימוש במשך שנה מיום הניוד”.

התובע בתיק זה הוא דן גביש. בכתב הטענות נאמר בין היתר כי עד ליום 10.5.2019 היה התובע מנוי של חברת סלקום ישראל בע”מ. אז נייד שני מכשירי סלולר שברשותו לחברת גולן טלקום.

“[…] ביום 23.5.2019 פנה התובע אל שירות הלקוחות של הנתבעת, שם ביקש כי יפעילו לו את ההטבה המפורסמת באתר הנתבעת, וזאת למספר הטלפון של אשתו בלבד. לדאבונו הרב נענה התובע כי אינו זכאי לקבל את ההטבה מאחר ופג תוקפה מזה מספר חודשים והיא אינה מוענקת יותר למתניידים. ממש כך!

“[…] יודגש כי בפרסום אין כל התייחסות לכך שהוא מוגבל בזמן וכי ההטבה מוגבלת רק למועדים מסויימים […] התובע הסב את שימת ליבם של נציגי שירות הנתבעת כי בניגוד לטענתם ולפיה פג תוקפה של ההטבה – היא מפורסמת באתר האינטרנט של הנתבעת גם במועד שיחותיו עימם!

בהמשך כתב התביעה נאמר עוד כי “[…] אין חולק על העובדה כי בהתאם לפרסום מוטלת על הנתבעת החובה להעניק את ההטבה למתניידים אליה. ובנוסף, המידה וההטבה אינה בתוקף ואין בכוונת הנתבעת לזכאים, עליה להסירה מייד עם תום המועד בו היא אינה רלבנטית עוד מהאתר.

“העובדה כי הנתבעת יודעת ידוע היטב […]  כי הפרסום שריר וקיים באתר האינטרנט שלה, אף שלטענתה אינו בתוקף מעידה, כי המדובר ב”מלכודת לקוחות ותו לא!

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד עמנואל ועידו סולומונוב.

[הערה: כל ההדגשות המופיעות כאן בידיעה זו מופיעות כך בכתב הטענות המקורי].

 

מבזקים