תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד Fiverr International בשל “גביית מע”מ שלא כדין”

09:23 14.06.2019

קטגוריות: מסחר אלק'/נייד משפט

תגים:

לבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד הוגשה תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד Fiverr International  – בשל “גביית מע”מ שלא כדין” – ונגד רשות המיסים – אגף המכס והמע”מ [כמשיבה פורמלית].

התובעת בתיק זה היא הדס וורסל. בכתב הטענות נאמר בין היתר כי “המבקשת מפעילה ‘חנות’ וירטואלית באתר האמריקני למכירות באינטרנט של חברת אמזון […] באמצעות אתר אמזון מתבצעת בחנות באמזון פעילות מסחר במוצרים פיזיים, אשר מתנהלת כולה, לכל אורך שרשרת המסחר, מחוץ לישראל.

“לצורך פעילות החנות באמזון נרכשים שירותים שונים מספקי שירותים תושבי חוץ, אשר  מאותרים באתר פייבר, אתר האינטרנט של המשיבה.

“השירותים מתושבי חוץ אינם מסופקים על-ידי המשיבה. הם ניתנים ונצרכים בפועל מחוץ לישראל, אינם מיועדים לצריכה בישראל, אינם ניתנים בקשר לנכס המצוי בישראל וממילא אין ולא היה כל מקום לראות בהם כשירות הניתן בישראל.

“משכך, אין ולא היה מקום לחיוב במע”מ בגין השירותים מתושב חוץ, וודאי לא חיוב מע”מ בשיעור מלא, ועל אחת כמה וכמה שלא היה כל מקום לגביית מע”מ בגינם על-ידי המשיבה.

“ואולם, בפועל המשיבה מוציאה חשבונית מס, אשר כוללת בתוכה לא רק את ‘עמלת התיווך’ שלה, אלא גם את מחיר השירותים מתושב החוץ, תוך חיוב במע”מ בשיעור מלא על שני הרכיבים הנ”ל.

“בכך פועלת המשיבה בניגוד להוראות כל דין, תוך גרימת נזקים כלכליים למבקשת ולכלל חברי הקבוצה, ומכאן תובענה זו”.

בהמשך כתב הטענות נאמר כי “[…] בהקשר זה יצויין ויודגש כי חיובה במע”מ בשיעור מלא בגין השירותים מתושב החוץ, גרם למבקשת לנזק כלכלי ומוחשי. זאת, בין היתר, שכן פעילות החנות באמזון אינה מהווה ‘עיסקה’ לצורכי מע”מ כיוון שאינה מתבצעת בישראל. ממילא המבקשת אינה רשאית לנכות מס תשומות בגין פעילות זו.

“פנייה מוקדמת שנעשתה למשיבה – לא הועילה. המשיבה עודנה מסרבת להשיב למבקשת את סכומי המע”מ שנגבו ממנה שלא כדין”.

התביעה הוגשה באמצעות עורכי הדין דורון רדעי וניצן גדות.

מבזקים