תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד וויקס.קום בע”מ ונגד Wix.com Inc בשל “התנהלות שלא כדין אגב גביית תשלומי מע”מ מהלקוחות בישראל”: ‘ייתכן שמה שנגבה כתשלום מע”מ נשאר בכיס החברות ואינו מועבר לרשויות המס בארץ’

09:21 14.06.2019

קטגוריות: אינטרנט משפט

חב’ אגם-איתן ניהול פיננסי הגישה (2.6.2019) תביעה לפי חוק הגנת הצרכן (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד חברת  וויקס.קום בע”מ ונגד Wix.com Inc [המפעילות את ‘אחת מהפלטפורמות הנפוצות בעולם לבנייה, עיצוב וניהול אתרי אינטרנט’ עם יותר מ- 150 מיליון לקוחות בעולם].

התביעה הוגשה בשל “התנהלות שלא כדין אגב גביית תשלומי מע”מ מהלקוחות בישראל”; ‘ייתכן שמה שנגבה כתשלום מע”מ נשאר בכיס החברות ואינו מועבר לרשויות המס בארץ’.

התובעת מציגה עצמה בכתב הטענות כחברת ניהול פיננסי-עסקי המספקת שירותי ניהול כספים , ייעוץ פיננסי וליווי לעסקים. בראשית שנת 2018 היא הקימה אתר אינטרנט על גבי תשתית של WIX ולצורך כך רכשה מהחברה מספר שירותים.

בכתב הטענות נאמר בין היתר כי “עניינה של תביעה זו הוא בפרקטיקה פסולה של הנתבעות 1 ו/או 2 […] שמתנהלות שלא כדין אגב גביית תשלומי מע”מ מהלקוחות בישראל.

הנתבעת מס’ 2 – חברת Wix.com Inc –  הינה חברה זרה הרשומה בארצות הברית ואינה רשומה במשרדי מע”מ בישראל והנתבעת 1 – חברת ויקס קום בע”מ – הינה חברה ישראלית אשר למיטב הבנת התובעת רשומה במשרדי מע”מ בישראל”.

התובעת טוענת כי “WIX אינה מנפיקה ללקוחותיה בישראל חשבונית מס כדין, בין היתר בכך שהיא אינה מציינת על גבי ‘החשבונית’ המונפקת על-ידה את מספר הרישום שלה ברשויות מס ערך מוסף בישראל (ומידע נדרש נוסף). בהתאם, נוצר מצב בו WIX

גובה סכום מע”מ מחד, ברם אינה מאפשרת ללקוחותיה הישראליים ‘לקזז’ (לנכות) הוצאה זו (המע”מ) כמע”מ תשומות ברשויות המע”מ בישראל מאידך (שכן – קיזוז ההוצאה מתאפשר אך ורק ככל שמופיע מספר רישום ברשויות המע”מ, כדין).

“יתרה מכך, וחמור מכך: לאור העובדה ש- WIX כלל אינה מנפיקה חשבונית מס כדין, ואינה מציינת כל ‘מספר עוסק מורשה’ ברשויות המע”מ בישראל על גבי החשבונית, הרי שייתכן – ואנו מציינים זאת בזהירות המתבקשת – שסכום המע”מ שנגבה, נגבה שלא כדין ומשולשל לכיסיה של WIX, מבלי שהוא משולם לרשויות מע”מ.

[הערה: כל ההדגשות המופיעות בידיעה זו מופיעות כך בכתב הטענות המקורי].

מבזקים