תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית לפי חוק להגנת הצרכן) נגד פלאפון בגין גביית תשלום על שירות תא קולי, שהחלה ביוני 2019; היקף התביעה הקבוצתית: 25 מיליון ש”ח

14:22 18.09.2019

קטגוריות: טלקום/וויירלס/מובייל משפט

תגים:

לבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד הוגשה ב- 18 בספטמבר 2019 תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית לפי חוק להגנת הצרכן) נגד פלאפון בגין גביית תשלום על שירות תא קולי, אשר החלה ביוני 2019. היקף התביעה הקבוצתית: 25,032,000 ₪.

התובע בתביעה זו הוא תומר בוני [בעל 4 מנויים אצל פלאפון] והיא הוגשה באמצעות עו”ד אסף שילה.

בכתב התביעה נאמר בין היתר כי “עניינה של התביעה ושל הבקשה לאשרה כייצוגית הוא גביית תשלום בגין שירות תא קולי, אשר החל בחודש יוני 2019. שירות זה נכלל בחבילת השירותים שנמכרו ללקוחות, כלומר, מעבר לתשלום החודשי הקבוע לא נדרש המנוי לשלם תשלום כלשהו עבור שירות זה. אך מחודש יוני הודיעה הנתבעת כי תתחיל לגבות תשלום עבור השירות – סכום של 6.9 ₪ לחודש.

“אלא שהודעה זו, כשמה, הייתה הודעה חד-צדדית. לא התבקשה ובלאו הכי לא התקבלה הסכמתם של לקוחותיה של הנתבעת, וגביית התשלום לאחריה היא בלתי חוקית, מנימוקים שונים”.

הקבוצה המיוצגת בידי התובע ובא כוחו’ “כוללת את כל לקוחות הנתבעת אשר התקשרו עימה בתוכנית שכללה תשלום חודשי קבוע למשך פרק זמן כלשהו, ואשר במהלך אותו פרק זמן החלה הנתבעת לגבות מהם תשלום בגין שירות תא קולי, זאת החל מחודש יוני 2019 ועד להפסקת הגבייה או עד ליום אישורה של הבקשה כייצוגית, המוקדם מבין השניים”.

■ פורסם לראשונה בחלון המבזקים של אתר זה ביום 18.9.2019 בשעה 14:05.

מבזקים