תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) בהיקף 10 מיליון ₪ נגד גולן טלקום הסתיימה בהסדר פשרה בין הצדדים

בית-המשפט המחוזי בתל אביב אישר לאחרונה בקשה להסדר פשרה בתביעה (ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית) שהוגשה ע”י אילנה חבקין ויוסף חיים דרדיגר נגד חברת גולן טלקום.

כבוד השופטת צילה צפת, סגנית נשיא, כותבת בין היתר בפסק הדין [ת”צ 52969-05-16]:

בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה הייצוגית שעניינה: “טענת המבקשים, מנויי גולן טלקום בע”מ, אשר ביקשו להצטרף להטבת מחיר מבצע בחבילת הגלישה הסלולרית של המשיבה, אך הפעילו את כרטיס הסים לאחר המועד לביצוע האקטיבציה אשר נקבע  ע”י המשיבה (הכוונה להפעלת כרטיס הסים במכשיר הסלולרי של המנוי) ועל כן חוייבו במחיר חבילה מלאה בסך 99 ₪ במקום בהטבת המחיר האמורה על סך של 29 או 39 ₪.”

השופטת כותבת בהמשך פסק הדין כי חברת גולן טלקום, המשיבה, “חולקת על טענות המבקשים. לטענתה, הרגולציה של משרד התקשורת אינה מאפשרת לה לסרב לבקשת  מנוי לקבל קו סלולרי ואז עומדות בפניו שתי אפשרויות: האחת – המנוי על חבילה בעלות של 99 ₪ לחודש; השנייה – המנוי על חבילת מבצע בתנאי שהמנוי הצטרף במועד שנקבע וביצע את האקטיבציה של הסים בזמן.

“לצורך הוכחת טענותיה, צירפה המשיבה לתשובתה לבקשת האישור את מסמך השימוע של משרד התקשורת מיום 24.7.2017 וכן את תיקון 28 לרישיונה. מסמכים אלה מעידים לטענתה, כי עד מועד הדיון לא הייתה קיימת חובה לציין מועד הצטרפות למבצע, ולכן, בעקבות איחור מנויים בהצטרפות למבצעים, בשל איחור בהפעלה או בקבלת הסים, שינה משרד התקשורת את הוראות הרגולציה בנושא רק לאחר הגשת בקשת אישור זו.

המשיבה טוענת כי בעקבות הגשת בקשת האישור דנן, הוסיפה הוראות והבהרות במסמכי ההתקשרות עם מנוייה בנוגע למועד ההצטרפות למבצעיה ובנוגע למחיר המנוי במידה ולא יצטרף עד המועד הנקוב לצורך קבלת הטבת מחיר המבצע”.

בדצמבר 2018, לאחר קיום מספר דיונים בהליך, הודיעו הצדדים לבית-המשפט כי הגיעו להסדר ביניהם. ההטבה הכספית לחברי הקבוצה – כתוצאה מבקשת האישור – מסתכמת בסכום כולל של 901,765 ₪.

ביום 14.2.2019 הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי לא מצא לנכון להתנגד לבקשה לאישור הסדר הפשרה, וזאת מבלי להביע עמדה לגופה של הבקשה לאישור. לא הוגשה התנגדות מטעם הממונה על הגנת הצרכן.

השופטת החליטה לאשר את הסדר הפשרה שהוגש ע”י הצדדים וכן את נושא הגמול למבקשים ולבאי כוחם שסוכם בין הצדדים: כל אחד משני המבקשים יקבל 25,000 ₪ ושכ”ט באי כוחם יהיה 200,000 ₪ בתוספת מע”מ.

הערת עורך Read IT Now: ידיעות קודמות שפורסמו באתר זה לגבי תביעה זו נמצאות כאן ו- כאן.

מבזקים