שר התקשורת איוב קרא מציע רשמית למנות את אשר ביטון כחבר במועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, כ”נציג הממשלה שהוא עובד מדינה”

היום בשעה 16:10 פירסמתי בחלון המבזקים של אתר זה כי “שר התקשורת איוב קרא מציע רשמית למנות את אשר ביטון  כחבר במועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, כ’נציג הממשלה שהוא עובד מדינה’; ביטון משמש מאז 9/2017 כמנהל אגף תכנון והנדסת ספקטרום במשרד התקשורת; היועצת המשפטית של המשרד עו”ד דנה נויפלד בחוו”ד: אין מניעה למינוי”.

מזכיר הממשלה צחי ברוורמן הפיץ אתמול (28.3.2018) לכל חברי הממשלה את ההצעה של שר התקשורת. ברוורמן כותב במכתבו: “מצורפת הצעה בנושא שבנדון אשר שר התקשורת מבקש להביאה להחלטת הממשלה. הצעת ההחלטה מועבר בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה והיא תקבל תוקף של החלטת ממשלה בתוך שבוע בהתאם להוראות סעיף זה”.

בדברי ההסבר נאמר בין היתר כי “ביום 31 בינואר אישרה הוועדה לבדיקת מינויים את מינויו של מר ביטון בהתאם לסמכותה לפי סעיף 60א לחוק החברות הממשלתיות, התשל”ה – 1975”.

כאמור, בחוות דעת מיום 15.3.2018 היועצת המשפטית של משרד התקשורת עו”ד דנה נויפלד קבעה כי לאחר הבדיקה שביצעה אין מניעה למינויו של אשר ביטון לתפקיד.

הערות עורך Read IT Now:

+ ב- 26.9.2017 הופצה הודעת דובר מטעם משרד התקשורת לגבי בחירתו של אשר ביטון לתפקיד מנהל אגף תכנון והנדסת ספקטרום.

+ זה המינוי השני שמבצע השר איוב קרא לגבי חברים במועצה, כפי שדיווחתי – לראשונה – כאן וכאן [לגבי נתן שוברט המשמש כיום כסגן מנהל מינהל הנדסה (ספקטרום) במשרד התקשורת].

 

מבזקים