שע”מ: מכרז לכלי תובנה עסקית BI לשימוש עובדי רשות המסים לתחקור ודיווח נתונים ממאגרי המידע המנוהלים בשע”מ

הגוף המפרסם: משרד האוצר/רשות המסים בישראל/שע”מ (שירותי עיבודים ממוחשבים)

נושא המכרז: מכרז לכלי תובנה עסקית BI לשימוש עובדי רשות המסים לתחקור ודיווח נתונים ממאגרי המידע המנוהלים בשע”מ

מס’ המכרז: 10-2015

תאריך פרסום: 28 ביוני 2015

מועד אחרון: 15 באוקטובר 2015

הערות: מגוון ונפח המידע המנוהל בשע”מ בתחומי המיסוי השונים והתחקור שלהם הנדרש מאנשי המקצוע ברשות מחייבים שימוש בתשתית BI. הנהלת שע”מ שמה לעצמה מטרה למצות את האמצעים הטכנולוגיים הקיימים היום לניהול ותחקור נתונים.

הפיתרון המוצע יהיה מבוסס על מוצרי BI מובילים וידועים בשוק אשר אינם משווקים כפיתרון ייעודי.

יעדים: הטמעת כלי BI עבור משתמשי מערכות המדיע לצד המערכת התפעולית המבוססת על סביבת IBM Mainframe; מימוש הפוטנציאל העסקי הגלום בתחקור נתוני מחסן נתונים המכיל מיליארדי רשומות וטבלאות Fact בעלי רמת מורכבות גבוהה; מתן אפשרויות שליפה מהירה של נתונים בהיקפים גדולים מאוד; שילוב מערך ה- BI עם התפיסה והיכולות של בסיס נתונים טבלאי סטנדרטי לצד בסיסי נתונים אחרים דוגמת קבצי SAS ו- SPSS.

מטרות: פיתוח ותחזוקת דו”חות קבועים; תחקור וניתוח נתונים עצמאי וגמיש ברמת ביצועים גבוהה; הצגת נתונים ממאגרי המידע באמצעות תווך של שכבה סמנטית ארגונית אחת שתביא לפיתוח שפה ארגונית אחידה תוך ריכוז כל המידע במקום אחד.

השלתבות ביעדי הארגון: הקמת תשתית BI בשע”מ משתלבת במגמת הארגון לרתום את מאגרי הנתונים השונים שהוא מנהל בצורה אינטגרטיבית ומושכלת לתועלת אנשי המקצוע.

בין תנאי הסף: המוצר המוצע משמש היום בייצור ככלי בינה עסקית לשליפה ותחקור נתונים אצל לכל הפחות 5 ארגונים בארץ עם לפחות 100 רישיונות משתמש בכל אחד מהם; המציע הוא בעל ניסיון מוכח בהקמה והטמעה בחמש השנים האחרונות של מערכת BI המבוססת על המוצר המוצע והפועלת היום בייצור, אצל לכל הפחות 2 ארגונים בארץ, ושהיקף העבודה שהושקע בהקמתה היה לכל הפחות שנת אדם אחת; המציע הוא בעל צוות מקצועי המונה לפחות 5 אנשים המתמחים במוצר המוצע.

תקופת ההתקשרות הינה למשך שנה ולרשות המסים שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתשע שנים נוספות החל מתום שנת האחריות, עד שנה בכל פעם, וזאת בכפוף לחוק חובת המכרזים תשנ”ב – 1992, התקנות על פיו והוראות תקנון כספים ומשק המתפרסמות על ידי החשב הכללי במשרד האוצר.

נפחים ועומסים: מספר המשתמשים על סוגיהם השונים שיעשו שימוש בו זמנית במערכות ה- BI  שבייצור שיוקמו במהלך 3 השנים הראשונות ה: משתמש מתחקר – 40, משתמש צופה – 200.  נפח הנתונים המנוהל היום בסביבת ה- DWH מגיע ל- 4TB. הצפי הוא שנפח הנתונים שינוהל בייצור עבור ככל מערכות ה- BI שיוקמו יגיע בשלוש השנים הראשונות ל- 7TB.

מבזקים