שני ישראלים ברשימת 62 הפרופסורים בעולם מקבלי פרס HP Labs Innovation Research Awards לשנת 2011

שני ישראלים נכללים השנה ברשימת 62 הפרופסורים בעולם מקבלי פרס HP Labs Innovation Research Awards לשנת 2011.

ממידע שפורסם ע”י חברת HP עולה כי השניים הם:

ד”ר שי שלו-שוורץ מבית-הספר למדעי המחשב באוניברסיטה העברית בירושלים, עבור פרוייקט שכותרתו Collaborative Analysis of Multiple User Profiles.

ד”ר שי מנור מהמחלקה להנדסת חשמל בטכניון בחיפה, עבור פרוייקט שכותרתו Approximate Dynamic Programming for Scheduling in Print Service Providers.

מבזקים