שנה לאחר שהוגשה תביעה (ובקשה לאשרה כייצוגית) נגד רמי לוי תקשורת, העליון מוחק בהסכמה ערעור על החלטה שניתנה במחוזי

“לאחר שעיינתי בערעור על נספחיו, מצאתי כי יש לאשר את הסכמת הצדדים. משכך, ובהתאם לאמור בתקנה 11(ד) לתקנות תובענות ייצוגיות, התש”ע – 2010, הערעור נמחק ללא צו להוצאות. הדיון המקדמי הקבוע ליום 23.5.2019 – מבוטל. האגרה והערבון יושבו למערערת בכפוף להוראות בתקנות, ולבדיקת המזכירות כי אין מניעה בדין לכך”.

כך כתבה כבוד השופטת ענת ברון בפסק דין שניתן בבית-המשפט העליון ב- 21 במאי 2019 בערעור שהוגש [1795/19] על החלטה של בית-משפט מחוזי. מדובר בבקשה מוסכמת לסיום הליך שהוגשה ע”י התובעת מאשה נאור והנתבעת חברת רמי לוי שיווק השיקמה תקשורת בע”מ.

הערעור לבית-המשפט העליון הוגש בעקבות החלטה של בית-המשפט המחוזי בחיפה בתיק המקורי של התביעה (והבקשה כאשרה כתובענה ייצוגית)[ת”צ 3302-05-18]. בפסק דין שניתן בחודש ינואר השנה נדחתה התביעה ועל התובעת הוטל לשלם לחברת רמי לוי הוצאות משפט בסכום של 17,550 ₪.

= = = = = = = = = = = = = =

ב- 4 במאי 2018 פירסמתי כאן באתר את הידיעה הבאה:

בתוך מספר שעות ביום אחד [2.5.2018] הוגשו שתי תביעות נפרדות (ובקשות להכיר בהן כתובענות ייצוגיות) נגד חברת רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע”מ. שתי התביעות הללו מתפרסמות היום באתר זה.

לבית-המשפט המחוזי בחיפה הוגשה ב- 2 במאי 2018 תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת רמי לוי שיווק השקמה תקשורת: “לקוחות הנתבעת לא מקבלים מידע לגבי המחיר שהם נאלצים לשלם בגין השימוש בשירותי הנתבעת אשר מוגדרים תחת הכותרת ‘תעריפי שירות מיוחדים’.”

התובעת בתביעה זו היא מאשה נאור, מנוייה של הנתבעת מאז 9/2012. בכתב התביעה נאמר בין היתר: “… האם יעלה על הדעת שהנתבעת תפקיר את לקוחותיה ותבחר למנוע מהם מידע חשוב ורלבנטי; מידע שהנתבעת מחוייבת למסור ללקוחותיה, דבר  שבסופו של דבר גורם לאי בהירות מכבידה על שכמו של הלקוח, והכל בדרך של התעלמות מהוראות הרישיון שהוענק למשיבה ע”י משרד התקשורת, אותו רישיון אשר מסדיר את דרכי הפעולה של הנתבעת, ומסדיר את התנהלותה של הנתבעת כלפי לקוחותיה.

“… לקוחות הנתבעת לא מקבלים מידע לגבי המחיר שהם נאלצים לשלם בגין השימוש בשירותי הנתבעת אשר מוגדרים תחת הכותרת ‘תעריפי שירות מיוחדים’ וזה כולל סידרה ארוכה של שירותים שמוטלת חובה על הנתבעת למסור אותם ללקוח בצורה ברורה … שיחת ועידת, שיחה מזוהה, פירוט שיחות קבוע, דמי הוראת קבע, דמי טיפול בשובר, כרטסת הנהלת חשבונות, העתק חשבונית, החלפת מספר פלאפון, החלפה בין מכשירים, דמי העברה על שם, הפסקת שירות חלקית לחודש, הפסקת שירות חלקית, שינוי מפעיל בינלאומי נבחר, שינוי יעד נבחר אחד או יותר באותה פנייה, משלוח והפקת פסק במענה קולי, תקשורת נתונים ועוד.

“… התובעת מציינת כי זו רשימה של השירותים שהלקוח מחוייב עליהם מבלי שניתן לה כל הסבר מראש אודות שירותים אלה, בשים לב כי חלק מהשירותים, הלקוח יכול לעשות במכשיר הטלפון של הלקוח ללא כל עזרה מנציג השירות של הנתבעת וללא כל התראה ששירות זה כרוך בעלויות נוספות, כך שבעצם הלקוח נוקט בפעולות מול הנתבעת מבלי לדעת שהוא יידרש לשלם בגינן סכום כסף נוסף מעבר לחבילה אליה הוא משוייך.

בהמשך כתב התביעה נאמר כי לתובעת לא נאמר ע”י נציג שירות של הנתבעת דבר “אודות ההתקשרות לשירותים המיוחדים המצויינים לעיל, בשים לב כי הנתבעת תמיד התהדרה בהיותה בעלת המחיר האטרקטיבית ביותר עבור משתמשי הסלולר. התובעת מציינת כי באתר המשיבה אין כל התייחסות לעלויות עלה, כך שהלקוחות נמצאים בחשיכה מוחלטת לגבי הידיעה בגין אלו שירותים הם אמורים לשלם תמורה נוספת, וזאת נוסף לעובדה כי הם לא מודעים אלו שירותים נכנסים להגדרה של שירותים מיוחדים”.

התביעה הוגשה באמצעות טנוס – חברת עורכי דין.

= = = = = = = = = = = = = =

מבזקים