שלושה ממלאי תפקידים ברשות לניהול המאגר הביומטרי

ב- 22 ביולי 2014 קיימה הוועדה המשותפת לוועדת חוקה, חוקה ומשפט, וועדת הפנים וועדת המדע בכנסת דיון שעסק בדו”ח התקופתי בהתאם לצו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשע”א – 2011 ובצו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהויובמאגר מידע (תקופת מבחן) (תיקון), התשע”ד – 2014.

עתה התפרסם באתר הכנסת הפרוטוקול של הישיבה הכולל גם רשימת המתפרסמים בה. אני מבקש להפנות תשומת לב הקוראים לשלושה מאנשי הרשות לניהול המאגר הביומטרי שהשתתפו בישיבה:

מנמ”ר הרשות לניהול המאגר הביומטרי

ב- 20 באוגוסט 2013 פורסמו במספר אתרים ידיעות על תדרוך שערכו גון קמני מנכ”ל הרשות, יועץ חיצוני שעובד עם הרשות יורם אורן (ראו בהמשך) “ועמיר אלף מנהל מערכות המידע ברשות” (כלשון ידיעה אחת) או “ו– אמיר ע., מנמ”ר הרשות” (כלשון ידיעה אחרת). איני יודע אם סוף סוף הותר פרסום שמו של המנמ”ר או שמדובר בחוסר תשומת לב של מישהו שאיפשר פירסום השם. עפ”י הפרוטוקול של הכנסת שפורסם עתה המנמ”ר של הרשות הוא עמיר אריהן.

יועץ התקשורת של הרשות לניהול המאגר הביומטרי

עפ”י הפרוטוקול של הכנסת שפורסם עתה יועץ התקשורת (החדש) של הרשות הוא בועז סטמבלר, לשעבר דובר משרד האוצר. יצויין כי ב- 28 ביולי פירסם האתר אייס (ICE) ידיעה בה נאמר בין היתר כי “הרשות לניהול המאגר הביומטרי במשרד הפנים בחרה בחברת קרמר דוידוביץ’ GCS במכרז לייעוץ תקשורתי, דוברות ואסטרטגיה”.

ב- 2013 פורסם שמו של עו”ד לירם אלרם מנהל מחלקת גופים ציבוריים וניהול משברים במשרד ארד תקשורת כדובר הרשות. ב- 23 ביולי 2012 פירסמתי ידיעה מפורטת כאן באתר שכותרתה הייתה “בקשה של משרד הפנים (בשם הרשות לביומטריה) לפטור ממכרז בהתקשרות עם משרד יחסי הציבור ארד תקשורת בהיקף 150,000 ₪ לשנה” [בהקשר זה כדאי גם לקרוא את הידיעה שפורסמה כאן ב- 7 באוגוסט 2013].

 יועץ ברשות לניהול המאגר הביומטרי

עפ”י הפרוטוקול של הכנסת שפורסם עתה משמש יורם אורן כיועץ של רשות האוכלוסין במשרד הפנים. יועץ – אם אני מבין נכון – משמע אינו עובד מן המניין אלא עובד חיצוני המועסק במסגרת מכרז או שאושרה העסקתו בפטור ממכרז מסיבה כלשהי. וכאן הבעייה:

עפ”י אתר מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר/החשכ”ל, אושרה העסקתו של יורם אורן  כיועץ בפטור ממכרז בשנים קודמות אולם האישור האחרון שפורסם (אישור החשכ”ל) היה מ- 1 ביוני 2012 עד 31 במאי 2013 או עד ל”סיום הליך הקמת הפרוייקט הביומטרי, המוקדם ביניהם”. מאז לא הייתה כל הארכה שפורסמה רשמית באתר מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר. יורם אורן מוגדר בשלל המסמכים הרשמיים כיועץ לענייני ביומטריה, כרטיסי חכמים ואבטחת מידע וההתקשרות הראשונה איתו הייתה מ- 15.5.2008 ועד 31.12.2009 וע”י וועדת המכרזים של משרד הפנים מ- 26.3.2008. היועצת המשפטית של רשות האוכלוסין דאז כתבה בחוות דעתה כי “מר אורן נבחר לתפקיד בשל היותו בעל מקצוע מהמעלה הראשונה, בעל סיווג בטחוני גבוה ונטול ניגודי עניינים”.

אשר על כן, למשרד הפנים ו/או רשות האוכלוסין וההגירה ו/או הרשות לניהול המאגר הביומטרי הפיתרון לשאלת הסטטוס הרשמי כיום של יורם אורן כיועץ הרשות לניהול המאגר הביומטרי.

מבזקים