“שירותי המומחים יידרשו למתן תמיכה עבור תהליך ויום הבחירות לרשויות המקומיות 2018; מדובר בפרוייקט בסיכון גבוה הנדרש לקבלת תמיכה ברמה הגבוהה ביותר למוצרי מיקרוסופט”

הגוף המפרסם: משרד הפנים/אגף מערכות מידע

תקנה: 3 (29)

שם הספק: מיקרוסופט ישראל בע”מ

מהות ההתקשרות: רכישת שירותי Microsoft Consulting Services, MCS למוצריה בגרסאותיהם החדשות; סיוע לפרוייקט בניית מערכות תומכות לקראת בחירות לרשויות המקומיות ב- 2018

התחלת ההתקשרות: 12 במארס 2018; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2018

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: נעמי פרידמן מנהלת אגף בכיר (מערכות מידע) במשרד הפנים כותבת בבקשה להתקשרות בפטור ממכרז כי “משרד הפנים מבקש להתקשר עם חברת מיקרוסופט לצורך רכישת שירותי Microsoft Consulting Services, MCS למוצריה בגרסאותיהם החדשות. במשרד הפנים יש שימוש נרחב במוצרי ובתשתיות מיקרוסופט. כמוכן, המשרד משתמש במוצרי מיקרוסופט, בעיקר Microsoft SharePoint  ו- Microsoft Dynamics, בבניית מודולים תומכי בחירות לרשויות המקומיות.

“שירותי המומחים יידרשו למתן תמיכה עבור תהליך ויום הבחירות לרשויות המקומיות 2018; מדובר בפרוייקט בסיכון גבוה הנדרש לקבלת תמיכה ברמה הגבוהה ביותר למוצרי מיקרוסופט.

“השירותים הנדרשים הינם שירותי ייעוץ מקצועיים עבור גרסאות חדשות של מוצרי מיקרוסופט באספקטים שונים (ארכיטקטורה, אופן היישום, Best Practices, הנחייה והדרכה).

“על-מנת למזער את הסיכונים ולמנוע פגיעה בשלמות המידע וברציפות תפעולית בפרוייקט מורכב זה, יש לשלב מומחים מקבוצת  MCS המוסמכים ע”י מיקרוסופט, להשתמש בשירותי התמיכה הייחודיים ברמת היצרן ולהבטיח אחריות אינטגרטיבית כוללת של היצרן.

“קבוצת MCS הינה היחידה שיכולה לספק שרותי מומחים על בסיס ערוץ תקשורת ישיר עם אנשי הפיתוח,  הארכיטקטים והצוותים המקצועיים של המוצרים השונים בחו”ל, לצורך סיוע, בקרה, העברת ידע, הדרכות טכנולוגיות והכוונה ליישום נכון של כל מגוון הפתרונות המוצעים וגרסאות ופונקציות חדשות של מוצריה.

“בפרוייקט זה מתוכנן שימוש נרחב ומעמיק במוצרי מיקרוסופט בגרסאותיהם המעודכנות ובארכיטקטורה מורכבת. לפיכך מיקרוסופט ישראל בע”מ היא החברה היחידה שיכולה לספק שירות זה לפרוייקט בסדר גודל ובחשיבות וברמת סיכון זו, באיכות הנדרשת“. [ההדגשה – במקור].

מבזקים