שיבא: מכרז דו-שלבי לפיתוח ותחזוקה של “יישומון שיבא” לבית-החולים

הגוף המפרסם: משרד הבריאות/המרכז הרפואי ע”ש חיים שיבא, תל השומר

נושא המכרז: מכרז דו-שלבי לפיתוח ותחזוקה של “יישומון שיבא” לבית-החולים

מס’ המכרז: 21898084

תאריך פרסום: 14 ביוני 2018

מועד אחרון: 23 ביולי 2017

הערות:

■ המרכז הרפואי עומד להיכנס למהלך רב-שנתי רחב של טרנספורמציה דיגיטלית – הקצאת כלים דיגיטליים מתקדמים חדשים לתהליכים קיימים ולתהליכים עתידיים. הכלים החדשים יאפשרו לשיבא ליישם שירותים מודרניים בהתאם לחזון בית החולים העתידי. יישומון שיבא הוא אחד מן הנדבכים המרכזיים בתפיסה הכוללת של הטרנספורמציה הדיגיטלית.

מכרז רגיל למערכת-מידע מכיל, באופן מסורתי, איפיון דרישות לפתרון בעל גבולות מתוחמים היטב. מכרז זה אינו “מתנהג” כמכרז רגיל למערכת-מידע. הפתרון המבוקש הוא ברמת פלטפורמה עם יישום רב-שלבי “מתגלגל”.

המסמך מציג, ברמה בסיסית לפחות, את כל הפעימות/רכיבים הנראים לעין, ואולם הדרישה להצעת מחיר (בשלב ב’ של המכרז) תתמקד בתשתית ובפעימה ראשונה תחילה.

■ מספר הרכיבים שעשויים להיות רלבנטיים ליישומון שיבא הוא רב; מספר הוואריאציות האפשריות לכל רכיב – רב אף הוא. במהלך היישום יופעלו מפעם לפעם שיקולים שונים (עלות, תועלת ועוד), כדי לקבוע עדיפויות וקדימויות. רכיבים מורכבים שקיימים “על המדף” לא יפותחו מחדש. הנטייה תהיה לאמץ אותם כפי שהם ולהתחבר אליהם.

■ היישומון על כל רכיביו יהיה פתרון משלים בתהליכים שונים. היישומון לא יתיימר להוות פתרון בלבדי בשום תחום. כלומר: לפחות חלק מהאוכלוסייה יוסיף להשתמש בפתרונות פונקציונליים מסורתיים קיימים, גם אם היישומון יציע פתרונות מיטביים (משום שאין ציפייה, שלכל המשתמשים הפוטנציאליים יש מכשירים מתאימים, ושכולם יורידו את היישומון).

■ לבית-חולים אין “מנויים” או “חברים”. לפיכך, אין ליישומון אוכלוסיית-יעד מובטחת. השימוש ביישומון יהיה תלוי בעיקר במוטיבציה של המשתמש להוריד את היישומון ולהשתמש בו.

+ סוגי משתמשים: באופן גס וראשוני, ניתן לחלק את כל המשתמשים הפוטנציאליים ביישומון לשתי קבוצות: (א) משתמשים בלתי-מזוהים ב”איזור כללי”: משתמשים שיקבלו מן היישומים שירותים בסיסיים שונים. (ב) משתמשים מזוהים ב”איזור אישי”: משתמשים שיוכלו לקבל שירותים הנוגעים דווקא להם

+ קהלי היעד:

  • “העולם הגדול”: כלל הציבור. מי שעשויים להתעניין בשיבא, גם אם לא יגיעו לעולם ולא ישתמשו בשירותי שיבא.
  • מבקרים [קבוצה חלקית של העולם הגדול]: מי שיבקרו בשיבא בשנים הקרובות לכל צורך שהוא (כמטופלים, כבני משפחה, כעובדים, כאורחים…), וצורכיהם נובעים בעיקר מעצם שהותם הפיזית בשיבא.
  • מטופלים [קבוצה חלקית של המבקרים]: מי שיטופלו בשנים הקרובות בשיבא בכל מסגרת שהיא (במרפאות ובמכונים, באשפוז, במיון ועוד), וצורכיהם נובעים בעיקר מן השירות הרפואי-טיפולי שקיבלו/שיקבלו.
  • מטופלים רב-פעמיים [קבוצה חלקית של המטופלים]: מי שיטופלו בשיבא במסגרות סדרתיות או כרוניות (שיקום, גריאטריה, אונקולוגיה, דיאליזה, IVF, מעקב הריון בר-סיכון…), וצורכיהם (מעבר להיותם “מטופלים” ר’ סעיף  ג’) נובעים מן השירות הרפואי-טיפולי הספציפי למסגרת שלהם. מטופלים אלה עשויים להיות “קהל שבוי” של אפליקציה.

■ תמונת המצב יוצרת דילמה: מצד אחד נרצה לִפנות לאוכלוסייה גדולה ככל האפשר ולנצל יכולות אפליקטיביות סטנדרטיות ומוכחות; מצד שני נרצה להשיג תועלות של ממש. יישומון עשיר בכלים סטנדרטיים, שיופנה אל העולם הגדול עלול להישאר ללא שימוש; מנגד, יישומון מתוחכם, הממוקד במטופלים רב-פעמיים מסוג מסוים,  עלול לגזול זמן רב ומשאבים רבים, ולהישאר נחלתם של מעטים. נראה שהצלחתו של הפרויקט תלויה במציאת נקודת האופטימום המתחשבת בכל הנ”ל.

■ המרכז הרפואי פיתח במשך השנים פתרונות ממוחשבים מסורתיים לכל צורכיהם של אנשי שיבא, ועתה נדרשים פתרונות גם לצורכיהם של לקוחות שיבא.

כחלק ממהלך כולל של טרנספורמציה דיגיטלית, המרכז הרפואי מעוניין לפתח יישומון (חלק תשתיתי + רכיבים אפליקטיביים), שינצל את טכנולוגיות המובייל הזמינות לרוב הלקוחות – מטופלים, מבקרים ואחרים.

■ בין תנאי הסף: מוזמנים להגיש מענה ספקים, שביכולתם לפתח ולתחזק יישומון כנדרש במכרז זה, והעומדים באחד (לפחות) מתנאי הסף הבאים בישראל או בשניים (לפחות) מתנאי הסף הבאים בחו”ל:

+ המציע הוא בעל ניסיון בפיתוח ובתחזוקה של יישומון ארגוני פעיל לבית חולים אחד לפחות.

+ המציע הוא בעל ניסיון בפיתוח ובתחזוקה של יישומון ארגוני פעיל לקופת חולים אחת לפחות.

+ המציע הוא בעל ניסיון בפיתוח ובתחזוקה של יישומון, בשנתיים האחרונות, בשני פרויקטים (לפחות), רוחביים-ארגוניים, בכל מגזר שהוא, הכוללים ממשקים לשתי מערכות מידע (לפחות) של הארגון וגם אינטגרציה עם שני יישומונים (לפחות) של ספקים אחרים.

■ בשלב א’ הישומון יהיה בשפה העברית בלבד. בשלב ב’ נבקש להכיל אנגלית, ערבית, רוסית ואמהרית.

מבזקים