שופטת דחתה בקשת ערעור וקבעה כי משלוח מיילים ע”י קופות חולים המכילים מידע לציבור אינו בבחינת משלוח ספאם

בית-המשפט המחוזי מחוז מרכז בלוד דחה בקשת רשות ערעור [רת”ע 42211-05-17] של שני תובעים על פסיקתו של בית-משפט לתביעות קטנות ברמלה שדחה תביעה לתשלום כספי של שני תובעים משירותי בריאות כללית ומשלה שירותי רפואה בע”מ. לפנים משורת הדין לא נפסק תשלום הוצאות על המערערים.

כבוד השופטת ורדה פלאוט כותבת בין היתר בהחלטתה מיום 6 בדצמבר 2017:

■ “… המבקשים הגישו כנגד המשיבים תביעה כספית ע”ס 28,000 ₪ בגין 37 פרסומים ששלחו המשיבים באמצעות מסרונים ודוא”ל, וזאת לטענתם בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982. לטענתם, הפרסומים נשלחו ללא אישור מטעמם, הם שלחו חמש בקשות הסרה וחרף בקשתם הם לא הוסרו מרשימת התפוצה וקיבלו 19 הודעות שונות לאחר שליחת ההסרה”.

■ “… מנגד טענו המשיבים כי יש לדחות את התביעה. לטענתם הם גופים הנותנים שירותים רפואיים ללא מטרות רווח וההודעות שנשלחו מטעמם נועדו ליידע את המתקשרים עימם על חידושים, מידע רפואי רלבנטי, עדכונים שונים וכו’.”

■ שופטת המחוזי מציינת כי שופט הערכאה הנמוכה יותר היפנה בפסק דינו לפס”ד של המחוזי בתל אביב אשר דן בסוגייה דומה (במסגרתה נשלחו הודעות בדבר פרסום שירותים רפואיים מטעם קופת חולים לאומית) ושם קבע שופט המחוזי כי אין מדובר בפרסומת אסורה. שופט הערכאה הנמוכה דחה את התביעה וחייב את המבקשים בהוצאות ע”ס 2,000 ₪.

■ כבוד השופטת ורדה פלאוט אומרת כי “… אני סבורה כי הודעות אלו אינן בגדר ‘דבר פרסומת’ האסור עפ”י חוק התקשורת … נראה כי ההודעות נשלחו לטובת המבוטחים ולרווחתם בלבד … נראה כי אין למנוע מקופת חולים לבצע פרסום של השירותים הניתנים על-ידה, והכל מתוך מטרה לחשוף את הלקוחות שלה למגוון שירותיה הרפואיים, מידע הנדרש לתועל הציבור ובריאותו”.

■ “… לפני סיום אציין כי היעתרות לבקשת המבקשים וקבלת טענתם לפיה ההודעות שנשלחו אליהם הינן בגדר ‘דבר פרסומת’ האסור עפ”י חוק התקשורת היא זו שתמנע מציבור  המבוטחים מידע נחוץ בדבר השירותים העומדים לרשותם, ובכך ייפגעו לקוחות קופות החולים (שהם למעשה כלל הציבור), וזאת בניגוד לתכלית חוק התקשורת ובניגוד לחוק ביטוח בריאות ממלכתי”.

■ “מטרתו של חוק התקשורת הינה ליצור הרתעה באופן שיימנע מעוסקים ונותני שירות לשלוח הודעה ודברי פרסומת ללא הסכמת הנמען באופן שיש בו כדי להטריד את הציבור. ואולם, קופות החולים הינן גופים הנתונים שירותי בריאות, הפועלים לטובת הציבור ורווחתו, ונראה כי יש בהודעות הנשלחות מטעם גופים אלו משום חשיפת הציבור לכלל השירותים הניתנים והמידע נמסר לציבור בהתאם להוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי”.

מבזקים