שופטת אישרה חלקית בקשת עיון בתיק תביעה נגד וועדת הרבנים לענייני תקשורת ו- 7 חברות טלקום

בית-המשפט המחוזי בתל אביב יפו אישר חלקית בקשת עיון בתיק תביעה [של חברת ימות המשיח ושל מנחם מנדעל לנצ’נר] נגד וועדת הרבנים לענייני תקשורת ושבע חברות טלקום [סלקום, בזק, פלאפון, פרטנר, גולן טלקום, הוט מובייל ורמי לוי שיווק השיקמה תקשורת].

כבוד השופטת אסתר נחליאלי חיאט כותבת בין היתר בהחלטתה מיום 31.5.2019 בנושא בקשת העיון של עו”ד צבי זקס:

“בקשה לעיין בתיק בית-המשפט […] היא הבקשה דנא. את הבקשה הלקונית הגיש עו”ד צבי זקס מאחר שהוא ‘בוחן הליך משפטי בעניין דומה לאלו הנידונים בהליך זה’, כלשון הבקשה. ולשם כך ביקש להוסיפו כגורם בתיק במעמד ‘מסייע’ כדי לאפשר לו לעיין בתיק באמצעות ‘נט המשפט’.”

בתגובה לבקשת העיון הודיעו החברות בזק וגולן טלקום וכן וועדת הרבנים לענייני תקשורת כי הן מותירות את הבקשה לשיקול דעת בית-המשפט. החברות רמי לוי וסלקום לא הגיבו לבקשה.

החברות פלאפון ופרטנר “הגישו תגובה ובה עתרו לדחות את הבקשה או, לחילופין, להגבילה לעיון בכתבי הטענות העיקריים שהוגשו במסגרת ההליך”. לטענת שתי החברות הללו הבקשה שהוגשה נעדרת כל נימוק, “כך לא ברור האם המבקש פונה בשם עצמו או מטעם לקוח […] בקשה זו מהווה נדבך נוסף במסכת התקפות משפטיות בעניין הקווים הכשרים כלפי חברות התקשורת הישראליות שננקטו ביוזמת המבקשים בהמרצת הפתיחה”.

פלאפון ופרטנר טענו גם כי “במסגרת המרצת הפתיחה נחשפו הסכמים מסחריים סודיים בינם לבין וועדת הרבנים וגם משכך יש לדחות את הבקשה”.

הושפטת כותבת בהחלטתה כי “[…] אני מאפשרת למבקש לעיין בעותק הפיסי של כתבי הטענות (כתב התובענה, תשובות המשיבות לכתב התובענה) וזאת במזכירות בית-המשפט. אינני מתירה לצרפו כגורם ל’נט המשפט’.”

השופטת מציינת כי “הבקשה שהוגשה, הייתה כאמור לקונית, המבקש עתר באופן סתמי ולא נימק מהו אותו ‘עניין דומה’ שבגינו הוא מבקש לעיין בתיק, ומשכך בהיעדר הנמקה סבירה לא ראיתי להיעתר לבקשה הנרחבת של המבקש. מובהר כי אין לצרף את המבקש כגורם בתיק וניתן לעיין בכתבי הטענות במזכירות בית-המשפט בלבד”.

הערת עורך Read IT Now: ידיעות קודמות בנושא תיק זה פורסמו באתר זה כאןכאן, כאן ו- כאן.

 

מבזקים