שב”ס: מכרז להקמה ותחזוקה של מערכת ביומטרית לזיהוי ואימות זהות באמצעות טביעת אצבע עבור שירות בתי-הסוהר

הגוף המפרסם: שירות בתי-הסוהר (שב”ס)

נושא המכרז: מכרז להקמה ותחזוקה של מערכת ביומטרית לזיהוי ואימות זהות באמצעות טביעת אצבע עבור שירות בתי-הסוהר

מס’ המכרז: 02/2018

תאריך פרסום:  2 במאי 2018

מועד אחרון: 9 ביולי 2018

מבזקים