שבוע הסייבר השנתי יתקיים בחודש יוני בשת”פ של מערך הסייבר הלאומי ואוני’ ת”א

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה/מערך הסייבר הלאומי

שם הספק: אוניברסיטת תל אביב

מהות ההתקשרות: שת”פ לצורך קיום שבוע הסייבר השנתי [Cyber Week] ב- 23-27 ביוני 2019

התחלת ההתקשרות: 26 במאי 2019; סיום ההתקשרות: 26 בנובמבר 2019

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: את הבקשה להתקשרות בפטור ממכרז כתב יגאל אונא העומד בראש מערך הסייבר הלאומי.

אירוע שבוע הסייבר מאורגן על ידי אוניברסיטת תל אביב החל משנת 2011, האירוע הינו רצף כנסי סייבר המתנהלים במשך 5 ימים ברצף, האירוע הינו מהגדולים בעולם (מעל ל- 8,000 משתתפים בשנת 2018, מהם כ- 2,000 זרים) והגדול בעולם שאינו כנס מסחרי. ייחודיותו של האירוע אינה רק בחוסר המיקוד מסחרי אלא העובדה כי הנושא המרכזי הינו מדיניות סייבר נוכחית ועתידית והוא פונה לדרגי מקבלי החלטות וקובעי מדיניות.

“מאז הקמת מטה הסייבר (ובהמשך, מערך הסייבר) האירוע גדל דרמטית בהיקפו, והפך להיות הכנס המוביל בהשתתפותו של המערך ומופעל בשיתוף בין מערך הסייבר לבין אוניברסיטת תל אביב (הופעל בעבר במסגרת מיזם משותף עם האוניברסיטה). משמעות השתתפות המערך בכנס ועריכת אירועים מטעם המערך במסגרתו הינה נרחבת”.

מבזקים