שאילתה נוספת בכנסת לשר התקשורת לגבי שמות מתחם בישראל

בכנסת הוגשה שאילתה נוספת לשר התקשורת איוב קרא העוסקת בנושא שמות המתחם [Domain Names] בישראל.

ב- 4 ביוני 2018 הגישה חברת הכנסת שרן השכל את השאילתה הבאה לשר התקשורת: “תחום מרשם שמות-המתחם בישראל מקיף כמאתיים וחמישים אלף בעלי שמות-מתחם תחת שם ישראל, ללא הסדרה בחוק. לאחרונה התברר כי אין בידי שר-התקשורת סמכויות בנושא.

“רצוני לשאול: מי השר המופקד על תחום זה? האם קיימת כוונה להסדיר את התחום? מה ייעשה כדי להתמודד עם הנושא?”

המועד האחרון למתן תשובה לשאילתה הוא 25 ביוני 2018.

הערות עורך Read IT Now:

■ ב- 6 במארס 2018 פירסמתי כאן באתר את הידיעה הבאה: חבר הכנסת נחמן שי הגיש שאילתה לשר התקשורת איוב קרא בנושא שמות מתחם [Domain Names] בישראל.

להלן לשון השאילתה: “תחום מרשם שמות המתחם בישראל מקיף כמאתיים וחמישים אלף בעלי שמות והקצאת שמות מתחם תחת שם ישראל,  ללא הסדרה בחוק. לאחרונה התברר כי אין בידי שר התקשורת סמכויות בנושא. רצוני לשאול:

  1. מי השר המופקד על תחום זה?
  2. האם קיימת כוונה להסדיר את התחום?
  3. מה ייעשה כדי להתמודד עם הנושא?”

המועד האחרון לתשובה לשאילתה הוא 2 במאי 2018.

* כפי שניתן לראות, ה- 2 במאי 2018 עבר חלף לו אבל שאילתה זו של ח”כ שי (כמו עוד כמה שאילתות אחרות של ח”כים לשר התקשורת) טרם נענו עד היום למרות שגם הם נשאו תאריך יעד של 2.5.2018.

■ ב- 8 ביוני 2018 פירסמתי ידיעה הקשורה לאיגוד האינטרנט בישראלי [הידיעה פורסמה גם ב- 30.5.2018]. בין היתר איזכרתי בידיעה מכתב ששוגר ב- 13 במארס 2018 ע”י השר לביטחון הפנים גלעד ארדן אל יו”ר וועדת הפנים בכנסת. בין היתר נאמר בו כי “…  איגוד האינטרנט הישראלי הוא עמותה פרטית שאין לגביה ‘שר ממונה’ כהגדרתו בסעיף 10 לחוק. בהתאם לפרשנות משרד המשפטים בנושא, החוק אינו מאפשר להשלים התקנת צו ללא היוועצות עם השר הממונה, ומשכך התקיימה היוועצות עם ראש הממשלה בהיותו השר הבכיר, כסמכות שיורית”.

מבזקים