רשות מקרקעי ישראל (רמ”י): מכרז לשירותי תחזוקה ותמיכה לציוד מחשוב

הגוף המפרסם: רשות מקרקעי ישראל (רמ”י)

נושא המכרז: מכרז לשירותי תחזוקה ותמיכה לציוד מחשוב

מס’ המכרז: 451-2018

תאריך פרסום: 6.3.2018

מועד אחרון: 24 באפריל 2018

הערות: השירותים הנדרשים הם שירותי תחזוקה ותמיכה לציוד מחשוב ולתוכנה בסיסית (תוכנות מדף בסיסיות כגון מערכות הפעלה ותוכנות לתמיכה בהתקנים חיצוניים, דרייברים וכו’); איתור ותיקון תקלות וכשלים ברכיבי הציוד ובתוכנה הבסיסית לרבות החלפת ציוד תקול, וזאת עד לפתרון מלא של הבעיה, בגינה נפתחה קריאת השירות, והחזרת הציוד לתפקוד מלא; הספק הזוכה גם יידרש לתת שרות תחזוקה ותמיכה למוצרים נוספים, ממשפחות דומות, שיירכשו בעתיד או יידרשו ע”י הרשות לאורך תקופת ההסכם.

בין תנאי  הסף: המציע הוא בעל הסמכה ו/או הרשאה מטעם היצרן למתן שירותי תחזוקה ותמיכה עבור הציוד; למציע יש הסכם Back To Back עם חברת HPE, עבור שירות לכל הציוד שהיצרן הוא חברת HP; למציע היקף עסקים שנתי של 600,000 ₪ לפחות בישראל, בכל אחת מהשנים: 2014,2015,2016  במתן שירותי תחזוקה ותמיכה לציוד מחשוב ; למציע מוקד תמיכה בישראל, שבו ניתן לקבל תמיכה, לבעלי התפקידים באגף מערכות מידע ברשות, עבור כל השירותים המפורטים.

מבזקים