רשות מקרקעי ישראל (רמ”י): מכרז לאספקה של מחסניות דיו לפלוטרים מתוצרת HP

הגוף המפרסם: רשות מקרקעי ישראל (רמ”י)

נושא המכרז: מכרז לאספקה של מחסניות דיו לפלוטרים מתוצרת HP

מס’ המכרז: 453-2018

תאריך פרסום: 21 במארס 2018

מועד אחרון: 25 באפריל 2018

הערות: אספקה של מחסניות דיו לפלוטרים מתוצרת HP, לפי דרישה, לתקופה של  3 שנים. המחסניות יהיו מחסניות דיו מקוריות, חדשות, מיוצרות ומאושרות על ידי חברת HP.

לרשות שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות. סך משך ההתקשרות לא יעלה על 5 שנים מיום תחילת תקופת ההתקשרות.

בין תנאי הסף: המציע בעל אישור תקף של חברת HP, או מנציגם הרשמי בארץ, המעיד שהוא מורשה מטעם היצרן לשווק את המוצרים המוצעים במכרז זה.

מבזקים