רשות מקרקעי ישראל: מכרז למתן שרותי ייעוץ וניהול להקמת מוקד טלפוני פנימי ברשות

הגוף המפרסם: רשות מקרקעי ישראל (רמ”י) [לשעבר, מינהל מקרקעי ישראל]

נושא המכרז: מכרז למתן שרותי ייעוץ וניהול להקמת מוקד טלפוני פנימי ברשות

מס’ המכרז: 8/2914

תאריך פרסום: 13 במארס 2014

מועד אחרון: 8 באפריל 2014

הערות: רשות מקרקעי ישראל מבקשת לקבל שירותי ייעוץ וניהול להקמת מוקד טלפוני פנימי ברשות על שלביו השונים, לרבות ייעוץ ברכישת מערכות לניהול ידע ולניהול קשרי לקוחות, ייעוץ וליווי הרחבה והפעלה של ערוצים ישירים לרשות, בניית מפרטים מקצועיים למכרזים בנושא, ייעוץ אסטרטגי בנושאים קשורים, ליווי הקמת מוקד טלפוני פנימי ברשות, ניהול פרויקט ההקמה, כתיבת נהלים בנושא, הטמעת אמנות שירות. בין תנאי הסף: על המציע להיות בעצמו או להציע מועסק/נותן שירות מטעמו כמנהל פרויקט, שיהיה אחראי למתן השירותים נשוא מכרז זה; על המוצע למנהל הפרויקט להיות בעל ניסיון, בין היתר, במתן שירותי ייעוץ וניהול להקמת מוקד טלפוני והקמה, ניהול וליווי מערכות call center ו- CRM חוצה ארגון ומערכות ניהול ידע חוצה ארגון.

 

מבזקים