רשות התקשוב הממשלתי פירסמה קול קורא לסיוע בתחום אנאליטיקה של נתונים

רשות התקשוב הממשלתי (במשרד ראש הממשלה) פירסמה בסוף חודש אוגוסט קול קורא לסיוע בתחום אנאליטיקה של נתונים.

בהודעת הרשות נאמר כי “בהמשך להחלטת ממשלה מס’ 1933 מיום 30.8.16, רשות התקשוב הממשלתי מציעה למשרדי הממשלה ויחידות הסמך סיוע בארגון, תכנון ועיבוד נתונים, לצורך הנגשת מאגרי מידע לציבור ו/או העברת מידע בין משרדים.

“רשות התקשוב הממשלתי תעמיד לטובת המשרדים לקידום מימוש החלטת הממשלה שירות של מנתח מידע ונתונים – Data Analyst, וזאת לשם ביצוע פרויקט לתקופה מוגדרת בתחום אנאליטיקה של נתונים ולמטרות התואמות את קידום החלטת הממשלה הנ”ל.
האנאליסט שיוקצה ישב במשרדי המשרד המבקש לתקופה מוגדרת ויהיה באחריות ממונה מטעם המשרד המבקש לצורך ביצוע תפקידו ותחת ליווי והנחייה מקצועיות של רשות התקשוב הממשלתי.

“ניתן למצוא את כל הפרטים על הסיוע, אופן ההגשה וקריטריונים לסיוע בקול הקורא”.

מבזקים