רשות התקשוב הממשלתי פירסמה הנחייה חדשה של ראש הרשות בנושא “אחריות ביצוע בתחום המחשוב”

15:16 16.11.2018

קטגוריות: כללי

תגים: ,

רשות התקשוב הממשלתי (במשרד ראש הממשלה) פירסמה לאחרונה הנחייה חדשה של ראש הרשות בנושא “אחריות ביצוע בתחום המחשוב“. מודגש כי כיוון שמדובר במסמך מדיניות אשר תוכנו מחייב את היחידות מונחות רשות התקשוב הממשלתי.

מטרת המסמך החדש היא “להנחות את קהל היעד לגבי העסקת בעלי תפקידים ביצועיים בתחומי התקשוב. בעל תפקיד ביצועי בתחום המחשוב הינו גורם המבצע שינוי בהגדרות תשתית מחשוב, (פעילות Create, Update, Delete, CUD) בפריט תצורה בכל אחת מהסביבות במערך המחשוב”.

ההנחייה קובעת בין היתר כי “בעלי התפקידים הביצועיים בתחום המחשוב, יהיו תחת ניהולו ואחריותו של המנמ”ר, ללא קשר לסוג ההעסקה של בעל התפקיד (עובד מדינה, נותן שירותים, מיקור חוץ). הרשאות גישה למערכות, לצורך ביצוע פעילות  CUD  יינתנו אך ורק לבעלי תפקידים ביצועיים בתחום המחשוב, המוסמכים לכך מטעם המנמ”ר.”

מבזקים