רשות התקשוב הממשלתי: מכרז לייעוץ לתוכנית הענן הממשלתי

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה/רשות התקשוב הממשלתי

נושא המכרז: מכרז לייעוץ לתוכנית הענן הממשלתי

מס’ המכרז: 23/16

תאריך פרסום: 12 בדצמבר 2016

מועד אחרון: 4 בינואר 2017

הערות: תקופת התקשרות במכרז תהיה לתקופה של שנה. המשרד רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ובמצטבר עד שנה בהתאם להוראות ההסכם.

בין תנאי הסף: פעילות המציע היא בתחום יעוץ והקמה של מערכות ותשתיות מחשוב; על המציע ואם המציע הוא תאגיד, על היועץ מטעמו לעמוד בתנאים המצטברים הבאים: + ניסיון של 3 שנים לפחות, בעבודה עם גופים ציבוריים, במהלך 7 השנים האחרונות, בליווי וייעוץ ו/או בניהול של פרוייקטי IT עבור גופים ציבוריים.

+ ניסיון בליווי וייעוץ ו/או בניהול של תהליכי שינוי מבנה ארגוני במסגרת 2 פרוייקטי IT  לפחות, בגופים שכל אחד מהם מונה מעל 1,000 עובדים, וזאת בשנים 2005-2016.

+ ניסיון של 7 שנים, במהלך 10 השנים האחרונות, בליווי ו/או ייעוץ לפרוייקטי IT בהיבטים כלכליים [לרבות ביצוע בחינות כדאיות כלכלית (ROI) הכוללים שינויים טכנולוגיים (כמו וירטואליזציה, אינטגרציה של נתונים, שינוי ארכיטקטורה וכד’)] ו/או ארגוניים, מתוכם לפחות 2 פרוייקטים, שכל אחד מהם נעשה עבור גוף נפרד המונה מעל 1,000 עובדים.

+ ניסיון של 5 שנים בין השנים 2005-2016 באפיון וכתיבת מכרזים בתחום ה- IT כמו פתרונות חומרה, מוצרי תוכנה, אינטגרציה של נתונים וכד’  בהיבטים מקצועיים וכלכליים עבור גופים ציבוריים, מתוכם 2 מכרזים בהיקף כספי של 30 מיליון ₪, לפחות, כל אחד.

מבזקים