רשות התקשוב הממשלתי: דרוש/ה: מנהל טכנולוגיות ראשי CTO

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה/רשות התקשוב הממשלתי

התפקיד: דרוש/ה: מנהל טכנולוגיות ראשי CTO

מועד הפרסום: 22 בספטמבר 2019

מועד אחרון: 22 באוקטובר 2019

תיאור התפקיד:

+ גיבוש אסטרטגיית הטכנולוגיות הדיגיטליות והנחיית כלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך בתחום.

+ אחריות על בחינת טכנולוגיות חדשות וחדשניות אשר באמצעותן ניתן לשפר את השירות הממשלתי לאזרחים ולעסקים ולייעל את עבודת הממשלה.

+ אחריות לקידום פתרונות טכנולוגיים ומתודולוגיים לשיפור השירות הדיגיטלי.

+ הכרת מגמות בתחום העיסוק ובחינת התאמתן לאסטרטגיית רשות התקשוב הממשלתי, בתוך כך, הכרת ההתפתחויות הטכנולוגיות, בחומרה ובתוכנה ובכלל זה בסביבות הפיתוח והיישומים בכל הקשור למערך הטכנולוגיות הדיגיטליות במשרדים.

+ ייזום, תכנון, ניהול ובקרה של תוכנית לטווח ארוך וטווח קצר, לשימוש בטכנולוגיות מסוגים שונים בממשלה, כולל כתיבת הנחיות ובקרה על הנעשה במשרדי הממשלה השונים.

+ תכנון אסטרטגי בנושאי התקדמות טכנולוגית במשרדי הממשלה, לרבות לבחינה של שילוב תשתיות כלל ממשלתי, כולל התווית הפתרון והנחיית הגופים המבצעים למימושו. + אחריות על כינון אסטרטגיה טכנולוגית בכלל התחומים לרבות חומרה, תוכנה, רשתות תקשורת וכו’ בהתאם להנחיות מנהל חטיבת תכנון ואסטרטגיה.

+ בחינת הערכה טכנולוגית בדבר רכישות אפשריות של פתרונות מתקדמים ויעוץ למנהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר לצורך בניית תוכנית עבודה לביצוע רכש טכנולוגי מרכזי.

+ ייעוץ לפרויקטים משמעותיים של המשרדים, בכלל הנושאים הטכנולוגים.

+ ייעוץ לממונים עליו בתחום העיסוק.

מבזקים