רשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה מקדמת תוכנית מעבר לשירותי ענן בממשלה

רשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה מקדמת תוכנית מעבר לשירותי ענן בממשלה. בהודעה שפירסמה הרשות (15.4.2019 נאמר כי “רשות התקשוב הממשלתי שמה לפניה כיעד את קידום תחום הטכנולוגיות הדיגיטליות והמידע בישראל בכלל ובמגזר הממשלתי בפרט, באמצעות הקמת תשתית ענן ממשלתית מרכזית שתהווה שירות חוצה פלטפורמות לשימוש כלל המשרדים ויחידות הממשלה.

“תשתית זו תביא לשיפור השירות לציבור, לייעול תהליכי העבודה בין המשרדים, לניצול מיטבי של משאבי ה- IT להפניית משאבים לטובת  העצמת הפיתוח ופעילות הליבה המשרדיים ולמיצוב הממשלה כגורם מוביל בנושא טכנולוגיית הענן בישראל.

“במהלך השנה האחרונה ביצעה רשות התקשוב הליך תכנוני  (Datacenter Transformation, DCT)  בו מופו תשתיות התקשוב והמערכות הקיימות ונבחנה מידת התאמתן לסביבות העבודה השונות בענן. נבנה תכנון ארוך טווח (Road map) טכנולוגי לחיזוי ההתפתחות הצפויה בפעילות התקשוב במשרדים, נבחנו התועלות וההשלכות הצפויות מהמעבר לתשתית ענן על הפעילויות הטכנולוגיות והיישומיות בכל משרד. הוכנה תוכנית ראשונית למימוש המעבר לתשתיות הענן, תוך שמירה על המשכיות עסקית, זיהוי דילמות, ניטור חסמים וסיכונים במעבר וזיהוי ההתאמות הנדרשות למימוש המעבר לתשתית ענן ממשלתי. בתהליך זה הגדירה הרשות את רמת השירות הנדרשת מתשתית הענן המתוכננת והוגדרו קווים מנחים ועקרונות מפתח לענן הממשלתי”.

רשות התקשוב הממשלתי מציינת בהודעתה כי בחרה בחברת הייעוץ Deloitte להוביל את המהלך,  “על שלל היבטיו הכוללים גיבוש ארכיטקטורה טכנולוגית עתידית לתשתית הענן, שינויים נדרשים בתהליכי עבודה הקיימים על מנת לאפשר את ניהול התשתית העתידית, שינויים נדרשים במבנה הארגוני, כישורים ויכולות נדרשים בכדי לנהל את התשתית העתידית ועוד. לצורך ביצוע הפרוייקט,  Deloitte שילבה מומחים מהעולם, בעלי ניסיון בביצוע פרוייקטי אסטרטגית מחשוב ענן וליווי יישום בממשלות אחרות וגופים פרטיים”.

מבזקים