רשות התקשוב הממשלתי מודיעה: מעתה במקום מנמ”רים יהיו במשרדי הממשלה “מנהלי אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע”

רשות התקשוב הממשלתי פירסמה היום (2.4.2019) הודעה האומרת כי “אנו חיים בעולם משתנה. בהתאם לכך תפקיד המנמ”רים הממשלתיים (CIO) עודכן ושודרג. הגדרת התפקיד החדשה, בהתאם לתמורות שחלו בתחום מערכות המידע בארגונים בשוק ובשירות המדינה, היא: מנהל אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע”.

בתוך כך, היום גם הפיץ אבי חליבה הממונה על משרדי הממשלה ויחידות הסמך בנציבות שירות המדינה (נש”מ) מסמך אל כל הסמנכ”לים לניהול ההון האנושי במשרדי הממשלה ויחידות הסמך וכותרתו “עדכון תפקוד אגפי מערכות מידע במשרדי הממשלה ויחידות הסמך“.

במסמך נאמר בין היתר כי “בשנת 2011 הוטמע תפקוד אגפי מערכות המידע ותקנון ארבעה תפקידי הליבה. התפקוד התבסס על פרמטרים כמותיים (תקציב, כ”א וכו’). במסגרת התפקוד נקבעו שתי רמות תקן למנמ”ר […]  לאור התמורות שחלו בתחומי מערכות המידע בארגונים בכלל ובשירות המדינה בפרט, מאז אושר והופעל התפקוד אחרון, הוחלט לבחון מחדש את תקפותו ולהציע מודל חלופי המותאם לשינויים הארגוניים והטכנולוגים שחלו בתחום. בשיתוף עם רשות התקשוב, הוחלט על בניית מודל תפקוד חדש, פשוט יותר”.

גם הוא מצביע במסמך על כך ש”בהתאם לשינויים הטכנולוגיים שחלו בשנים האחרונות, הוחלט על שינוי שם האגף למערכות מידע ל- אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע”.

עוד מצויין במסמך כי “יובהר כי שדרוג משרת מנהל האגף תהיה ללא עלות, יתר בעלי תפקידי הליבה הזכאים לשדרוג, משרתם תשודרג ע”ח מכסת עלויות תקינה של המשרד”.

מבזקים