רשות התקשוב הממשלתי: “בחינת קיומם של ספקים ע”י החשכ”ל: רכישת רישוי ותחזוקת רישוי למוצרי מיקרוסופט מסוימים שאין להם חלופה מעשית”

הגוף המפרסם: משרד האוצר/החשכ”ל/מינהל הרכש הממשלתי

שם הספק: מיקרוסופט ישראל בע”מ

מהות ההתקשרות: “בחינת קיומם של ספקים ע”י החשכ”ל: רכישת רישוי ותחזוקת רישוי למוצרי מיקרוסופט מסוימים שאין להם חלופה מעשית”

התחלת ההתקשרות: 1 בינואר 2019; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2019

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: שחר ברכה מנהל חטיבת תכנון ואסטרטגיה ברשות התקשוב הממשלתי כותב בחוות דעת מקצועית במסגרת הליך בחינת קיומם של ספקים: “עבודת משרדי הממשלה מבוססת ברובה על שימוש בכלים ממוחשבים ובתוכנות מסוגים שונים, הן ברמת תחנות העבודה והן ברמת שרתי המערכת.

“לאורך השנים, במשרדי הממשלה התגבשה תצורת עבודה המבוססת על כלים מתוצרת חברת מיקרוסופט. תצורה זו אינה ייחודית לממשלת ישראל אלא מאפיינת את מרבית הגופים הגדולים במשק הישראלי וגופים דומים רבים בעולם.

“לצורך בחינת הנושא וגיבוש מדיניות מרכזית לקראת חידוש הסכמי הרישוי של הממשלה לשנים 2022-2019, בוצע ניתוח של מוצרי מיקרוסופט השונים, אופן מימושם בממשלה, החלופות האפשריות והמשמעויות לשילוב פתרונות שונים.

“מניתוח זה נמצא כי ניתן לחלק את כלי מיקרוסופט לשלוש קבוצות עיקריות:

כלים בעלי שיעור חדירה גבוה בעולם ובישראל אשר מהווים דה פקטו סטנדרט בקרב גופי ה-Enterprise, כך שלמעשה בשלב זה אין להם בממשלה חלופה מעשית, כללית או יישומית:

+ מערכת הפעלה Windows עליה מפותחות רוב התוכנות הקיימות במשרדי הממשלה בתצורת התקנה מקומית או VDI ושיעור החדירה שלה בעולם על מחשבי PC עומד על כתשעים-ושמונה אחוז.

+ חבילת יישומי Office הנחשבת כסטנדרט בגופים הדומים לממשלה הנדרשים לעבודה בתצורה מקומית (On Premise) וכרגע אין לה חלופות מעשיות, בדגש על השפה העברית.

+ רכיבי רישוי תחנה (Cal’s) המשמשים לקישור לשרתי מיקרוסופט בארגון הנדרשים בכל תחנה כל עוד יש שרתי מיקרוסופט בארגון.

+ שרתי Exchange לניהול הדואר האלקטרוני הארגוני ברשת הממשלתית  (On Premise) המשתלבים במערכת ה-  Office ובחלק ניכר מהמערכות התפעוליות בממשלה אשר נבנו כמקושרות לשרתים אלו.

כלים אשר מערכות המחשוב בכלל הממשלה מבוססות עליהם והמשאבים הנדרשים על מנת להחליפן הינם גבוהים ומחייבים זמן ומאמץ רב כך שלמעשה בשלב זה למשרדי הממשלה אין חלופה מעשית:

+ סביבת פיתוח Studio Visual המהווה פתרון יחיד לפיתוח בסביבת מיקרוסופט. כל עוד

מערכות המשרד פותחו בכלי מיקרוסופט אין למוצר זה חלופה.

+ שרתי Windows  Server המשולבים באופן מלא בסביבת העבודה של חדרי המחשב ומשמשים לניהול מערכות המשרד, ניהול המשתמשים ומאפשרים למנהלי המערכת את ניהול תחנות העבודה לרבות מדניות אבטחת המידע. לצד שרתים אלו ניתן לשלב מוצרים של יצרנים אחרים )מערכות Linux בד”כ( אולם בשלב זה ולאור ההסתמכות הכמעט בלעדית על שרתים אלו, לא ניתן למעשה להחליפם ללא מאמץ וזמן רב ותכנון מוקדם ומקיף.

כלים ושירותים להם יש חלופות אולם יש יתרון כלכלי לרוכשם באם מערכות המשרד כבר מבוססות עליהם לאור מורכבות והעלות של החלפתן:

+ שרתי SQL  – קיימת תחרות עזה בתחום שרתי ניהול מסדי הנתונים לרבות מערכות קוד פתוח אשר מסוגלות לתת פתרונות לתרחישים רבים לרבות בסיסי הנתונים במערכות קריטיות.

+ מערכות CRM Dynamics/ERP  – קיימת תחרות ערה בתחום לרבות מערכות דומות בענן אשר ניתן לעשות בהם שימוש במערכות שאינן מסווגות כביטחוניות.

+ שרתי SharePoint –  ניתן למצוא חלופות אחרות, למעט במצב בו המשרד כבר הקים סביבה המבוססת על שרתים אלו ונדרש לרכוש תחזוקה.

+ מוצרים נוספים אחרים.

“לאור ניתוח זה מיקרוסופט הינה בבחינת ספק יחיד לעניין המוצרים השייכים לקבוצה הראשונה והשנייה להם בשלב זה אין למגזר הממשלתי חלופה מעשית.

“יובהר כי למרות זאת, יעשה הליך תחרותי בין המפיצים המורשים של מיקרוסופט על מחירי המוצרים”.

[הערה: כל ההדגשות בידיעה זו מופיעות כך בטקסט המקורי].

מבזקים