רשות התחרות בתשובה לבקשת חופש מידע: “בדיקת רשות התחרות בנושא וועדת הרבנים לענייני תקשורת נמצאת בשלביה הראשוניים וטרם התקבלה החלטה סופית בנושא”

פנייה של גורם אלמוני (שפרטיו הושחרו) בבקשה לפי חוק חופש המידע, תשנ”ח – 1988, לגבי וועדת הרבנים לענייני תקשורת [לקבלת “העתקים מכל המסמכים, פניות, מידע, תלונות, תרשומות שיחה ומענים של חברות הסלולר לדרישות הנתונים בכל הקשור לוועדת הרבנים וזאת החל מפברואר 2019″]  נענתה ע”י הרשות האומרת ש”הוחלט כי בשלב זה, לא להעמיד את המסמכים לעיונך”.

עו”ד תמארה סגיראת מרשות החברות החתומה על מכתב התשובה (שמועדו 5 בספטמבר 2019) מפרטת במכתב ארבעה טעמים להחלטה שלא לשחרר בשלב זה את החומר, לגבי וועדת הרבנים לענייני תקשורת, לפי בקשת חופש המידע:

הטעם הראשון הוא ש”בדיקת רשות התחרות בנושא וועדת הרבנים לענייני תקשורת נמצאת בשלביה הראשונים וטרם התקבלה החלטה סופית בנושא. חשיפת המסמכים בשלב זה עלולה להערים קשיים על בדיקת הרשות. משכך, החליטה הרשות שלא להעמיד את המידע שהתבקש לעיונך משום שמסירתו עלולה לפגוע בתפקוד התקין של הרשות, כאמור סעיף 9(ב)(1) לחוק חופש המידע”.

הטעם השני המצויין במכתב הוא ש”מאחר שעוד לא התקבלה החלטה כאמור בעניין, מדובר עדיין בבחינת מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב, כאמור בסעיף 9(ב)(2) לחוק חופש המידע”.

הטעם השלישי הוא ש”המידע שהתבקש מכיל או עשוי להכיל סודות מסחריים בהתאם לסעיף 9(ב)(6). בשל האמור לעיל, לא ראינו מקום לפנות לצדדים שלישיים לקבלת עמדתם בנוגע להעמדת המסמכים לעיונך, בהתאם להוראות החוק”.

הטעם הרביעי והאחרון הוא ש”כמו כן, בתיק הרשות מצוי מידע פומבי אשר מצוי במלואו במקורות פומביים הפתוחים לעיון הציבור, בהתאם לסעיף 8(4) לחוק. המידע הפומבי כולל כתבות מהעיתונות אשר הועברו במסגרת תלונות שהוגשו לרשות”.

 

מבזקים