רשות התחרות: ביהמ”ש המחוזי בי-ם הרשיע את חברת טריפל סי, בעליה ומנהליה בתיאום מכרזים למכירת שרתי מחשוב

רשות התחרות פירסמה (9.9.2019)  הודעה לעיתונות לפיה בית-המשפט המחוזי בי-ם (כבוד השופטת חיה זנדברג) הרשיע היום את חברת טריפל סי, מנכ”ל החברה ובעליה רמי נחום וסמנכ”לית המכירות דאז בחברה חסיה נחום בבלפר, בכך שתיאמו ארבעה מכרזים למכירת שרתי מחשוב בין השנים 2010 ועד 2012. ארבעה המכרזים נערכו ע”י חברת בזק וחברת החשמל וערכם המצטבר עמד על כמה מיליוני שקלים. כמו כן הרשיע בית-המשפט את הנאשמים בכך שקיבלו במרמה את הזכייה בשני מכרזים שערכה חברת החשמל.

בעקבות התיאומים ובהתאם להם, באחד מהמכרזים זכתה חיון (העוסקת אף היא בתחום אספקת שרתי מחשוב) לאחר שטריפל סי הגישה למכרז הצעה למראית עין ובשלושת המכרזים האחרים (מכרזי חברת החשמל) זכתה טריפל סי לאחר שחיון הגישה למכרזים הצעות למראית עין.

בית-המשפט הרשיע את הנאשמים בארבע עבירות של צד להסדר כובל ובשתי עבירות של קבלת דבר במרמה וזיכה את הנאשמים מעבירה אחת של קבלת דבר במרמה ביחס למכרז שערכה חברת בזק.

בהכרעת הדין נקבע כי מהראיות עולה “דפוס ברור של התנהלות לפיו בסמוך לאחר פרסום של מכרז, הצד האחד (שלפי התיאום אמור לזכות במכרז) פונה לצד האחר ודוחק בו להגיש גם הוא את מסמכי המכרז, מסייע לו בהשלמתם ומבהיר לו מה המחיר שעליו לכלול בהצעת המכרז שלו כהצעה למראית עין”.

כמו כן קבע בית-המשפט המחוזי כי הנאשמים ביצעו את העבירות על אף שהיו “מודעים היטב לאיסור על התיאום”.

בנוסף, בית-המשפט דחה את טענות ההגנה של רמי נחום (הבעלים והמנכ”ל של טריפל סי) כאילו לא היה אחראי לעבירות שביצעה גב’ בבלפר. בית-המשפט קבע כי “הן עובדי טריפל סי, הן הסובבים את החברה, רואים את מר נחום ואת טריפל סי כהיינו הך. מר נחום הוא טריפל סי, וטריפל סי היא מר נחום. מר נחום הוא שייסד את החברה, הוא מנכ”לה, הוא מורשה החתימה בה. על-פיו יישק דבר בטריפל סי”. בית-המשפט קבע כי הוא התרשם כי “מילה אחת שלו [מר נחום], בהבל פה, יכלה למנוע את התיאום שאירע.”

לכן הרשיע בית-המשפט את מר נחום לפי סעיף 48 לחוק התחרות הכלכלית באחריות מנהלים לעבירות.

המועד לטיעונים לעונש נקבע לחודש נובמבר הקרוב.

את הרשות מייצגת בתיק עו”ד עדי גנוט.

מבזקים