רשות השידור: מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של שרת לאגף הגבייה

15:42 05.01.2012

קטגוריות: מכרזים/פטורים/דרושים

תגים: ,

הגוף המפרסם: רשות השידור

נושא המכרז: מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של שרת לאגף הגבייה ברשות השידור

מס’ המכרז: 2/2012

תאריך פרסום: 5 בינואר 2012

מועד אחרון: 23 בינואר 2012

הערות: רשות השידור, אגף הגבייה מזמינה הצעות לאספקת שרת שישמש כתשתית למערך המחשוב הקיים של אגף הגביה, ושיחליף את שרתי האלפא המשמשים את האגף כיום. בין תנאי הסף: המציע או קבלן מטעמו מורשים מטעם HP לתחזק את מערכת ההפעלה OpenVMS; למציע או לקבלן מטעמו ניסיון מוכח באספקת שירותי התקנה, תחזוקה ותיקון תקלות לשרת (או לשרתים דומים) בשנתיים האחרונות לפחות; המציע או הקבלן מטעמו ביצע לכל הפחות 2 התקנות מוכחות ומוצלחות של שרתים בטכנולוגיה דומה עם מערכת ההפעלה OpenVMS. הניסיון האמור נדרש לאור אופי המערכת המותקנת ברשות והצורך לוודא ניסיון משמעותי בתחום זה.

מבזקים