רשות המיסים מבקשת לרכוש רישיונות לשימוש בכלים ל”חילוץ נתונים ממוחשבים ממחשבי Apple”

הגוף המפרסם: משרד האוצר/רשות המיסים בישראל

שם הספק: ביטק אלקטרוניקה בע”מ

מהות ההתקשרות: רכישת רישיונות לשימוש בכלים ל”חילוץ נתונים ממוחשבים ממחשבי Apple ”

התחלת ההתקשרות: 1 ביולי 2019; סיום ההתקשרות: 30 ביוני 2021

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: נציבות מס הכנסה מבקשת להתקשר עם חברת ביטק בע”מ המשווקת את המוצרים של חברת BlackBag Technologies בתחום חילוץ נתונים ממוחשבים ממחשבי חברת Apple. המשרד מעוניין לרכוש 4 רישיונות של המוצר בשם APFS Suite, כלי החקירה של חברת BlackBag  לתקופה של שנתיים.

בבקשת ההתקשרות כותב טירי קיבש מנהל תחום בכיר (מערכות מידע) בנציבות מס הכנסה בירושלים כי “APFS Suite הוא כלי חקירה משפטית רב תכליתי, כלי עזרה לחוקרים לאורך מחזור החיים בחקירה. הכלי משמש בחקירת המחשבים ובחילוץ הנתונים מתוך המחשבים של חברת Apple”.

מבזקים