רשות החשמל: מכרז ליישום והטמעה של חובת הדיווח של ספק שירות חיוני במערכת BI של רשות החשמל ותחזוקה

הגוף המפרסם: הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל

נושא המכרז: מכרז ליישום והטמעה של חובת הדיווח של ספק שירות חיוני במערכת BI של רשות החשמל ותחזוקה

מס’ המכרז: 03/2019

תאריך פרסום: 2 במאי 2019

מועד אחרון: 6 ביוני 2019

הערות: תפקידה של רשות החשמל הוא להסדיר את הפעילות במשק החשמל לטובת הציבור וזאת תוך הבטחת אמינות, זמינות, איכות, יעילות והכל תוך יצירת תנאים לתחרות ומזעור עלויות. לשם כך הרשות קובעת, בין היתר, את תעריפי החשמל ובקרה על עלויות חברת החשמל לישראל, לצורך האמור הרשות מקבלת חומרים ודיווחים רבים. לצורך עיבוד הנתונים הרשות רכשה מערכת BI לעיבוד, ניתוח והצגת נתונים עסקיים המתקבלים מספק שירות חיוני שפותחה עבור הרשות ויוצרת תשקיף נתונים ופילוח בהתאם לדרישות הצוות המקצועי ברשות.

היקף ההתקשרות לביצוע השירות לא יעלה על 1,200 שעות עבודה שנתיות.

מבזקים