רשות האכיפה והגבייה: התקשרות בפטור ממכרז עם חברת IBM לשירות אי-החזרת דיסקים

הגוף המפרסם: משרד המשפטים/רשות האכיפה והגבייה/חטיבת מערכות מידע

תקנה: 3 (29)

שם הספק: חברת יבמ גלובל סרוויסס בע”מ

מהות ההתקשרות: התקשרות בפטור ממכרז עם חברת IBM לשירות אי-החזרת דיסקים

התחלת ההתקשרות: 1 בנובמבר 2016; סיום ההתקשרות: 31 באוקטובר 2017

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: במשרד קיימים מערכי אחסון מתוצרת יבמ (V7000 gen1/gen2). על-פי הנחיות אבטחת מידע לא ניתן להחליף דיסקים תקולים במסגרת חוזה השירות. לפיכך נדרש שירות אי-החזרת דיסקים (NRD, Non-Return Disk). מקצת מהדיסקים לא ניתנים לרכישה או החלפה אלא אצל IBM.

מבזקים