רשות האוכלוסין: דרוש/ה: מנהל/ת תחום בכיר (מערכות וביומטריה)

הגוף המפרסם: רשות האוכלוסין וההגירה/ אגף בכיר מערכות מידע

התפקיד: דרוש/ה: מנהל/ת תחום בכיר (מערכות וביומטריה)

מועד הפרסום: 9 בדצמבר 2018

מועד אחרון: 16 בדצמבר 2018

תיאור התפקיד:

+ הובלת תהליך היישום של מערכות ההדפסה, ההנפקה והתפעול הביומטריות.

+ קידום ופיתוח נושא ההזדהות הביומטריה ויישום החוק הביומטרי באגף, איבחון טכנולוגיות ביומטריות וקידום מערכת הגבולות בהיבט הטכנולוגי.

+ ניהול יחידת המחשוב של ביקורת הגבולות, לרבות מערך הקיוסקים, השערים והאמצעים הטכנלוגיים.

+  ניהול יחידת תל”ם (יחידת הפקת תיעוד לאומי) וכלל התהליכים הקשורים בה.

+  ניהול המרכז הארצי להפקת מסמכי הנסיעה, הכולל: ניהול העובדים במרכז, ניהול הטכנולוגיה, הכנסת מערכות חדשות וניהול הלוגיסטיקה של המרכז.

+  שותפות בתכנון האסטרטגי של האגף ובועדות האגף הרלבנטיות לתפקיד.

+  בחינת טכנולוגיות קיימות בתחום המערכים והתאמתן לפעילות הרשות, המלצה על שדרוג או החלפת טכנולוגיות במידת הצורך, בחינת משמעויות בהיבטי עלות-תועלת וביחס למגמות קיימות ועתידיות בעולם.

+  מימוש הסכמי עבודה עם ספקי המערכות האמורות ואחריות על הפעלת המערכים.

+  קיום מפגשים עם יזמים, גורמי חוץ או גורמים אחרים לבחינת ייעול הליכים באמצעים טכנולוגיים או לליבון נושאים בתחומי האחריות.

+ קידום הנושא הביומטרי מול גורמי הביטחון השונים ותיאום עמם בנושאים שונים.

+ אחריות למימוש ויישום הנחיות אבטחת המידע של המערכים מטעם הגופים המנחים.

+  משמש/ת כמ”מ מנהל/ת האגף בהיעדרו/ה.

 

מבזקים