רשות האוכלוסין: “בסך הכל הונפקו 1,382,772 תעודות זהות ו- 1,592,476 דרכונים ביומטריים עד כה”

רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים פירסמה את דו”ח סיכום הפעילות לשנת 2017. בין השאר עוסק הדו”ח בהטמעת נושא הביומטריה ברשות. בפרק העוסק ב”תיעוד לאומי חדש למדינת ישראלמעבר לעידן הביומטרי” נאמר בין היתר:

“ממשלות ישראל עסקו במשך זמן רב בצורך להחליף את תעודות הזהות ומסמכי הנסיעה הקיימים בתיעוד חכם,  הכולל מרכיבי מידע ביומטרי ואמצעים אלקטרוניים חדישים ומודרניים,  וזאת על מנת למנוע זיוף של התיעוד וגניבת הזהות של בעלי התיעוד.

“בשנת 2009 אושר בכנסת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש”ע – 2009, בשלב הראשון – במסגרת תקופת מבחן. בעקבות זאת, החלה הרשות בהיערכות מואצת ומאומצת לקראת המעבר לעידן הביומטרי.

“ב- 30 ביוני 2013 החלה תקופת מבחן בת שנתיים,  ובד בבד החלה הרשות בהנפקה של תיעוד ביומטרי לתושבים שבחרו להשתתף בתקופת המבחן. תקופת המבחן הוארכה מספר פעמים בהתאם להחלטת שר הפנים ובאישור הכנסת, והסתיימה ב- 31 במאי 2017.

“שנת 2017 מהווה ציון דרך משמעותי בתהליך המעבר לעידן הביומטרי: ב- 1 ביוני 2017 נכנס לתוקפו התיקון לחוק הביומטריה,  לאחר שהתקבל בכנסת ב- 27  בפברואר 2017.

“בתיקון לחוק שהתקבל בהתאם להחלטת שר הפנים לקראת סיום תקופת המבחן, נקבעו הסדרים ביחס להחלת החוק על כלל התושבים ותכולת המאגר הביומטרי.

“עיקרי התיקון כוללים את המרכיבים הבאים: הנפקת תעודות זהות ומסמכי נסיעה ביומטריים, שייכללו שבב אלקטרוני ובו תמונות טביעות שתי אצבעות ותמונת פנים, לכלל התושבים; שמירת תמונות פנים במאגר הביומטרי במטרה למנוע זיוף והתחזות; שמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי בכפוף להסכמת התושב; הגדרת תוקף למסמכי הזיהוי: עשר שנים לתושבים שהסכימו לשמירת טביעות האצבע במאגר וחמש שנים לתושבים שלא הסכימו לכך.

“במהלך השנים האחרונות, לרבות בשנת 2017, נערכה הרשות לקראת תום תקופת המבחן והתחלת היישום של חוק הביומטרי בתקופת הקבע, שמשמעותו הנפקת תעודת זהות ומסמכי נסיעה ביומטריים לכל התושבים: נפתחו לשכות חדשות (מתוכן שלוש לשכות בשנת 2017), פותחו שירותים מקוונים שמצמצמים את הצורך בהגעה ללשכה, והוטמעה מערכת מתקדמת לניהול וזימון תורים, שנועדה לווסת את קצב ההגעה של הפונים ללשכה ולסייע בניהול התור של המגיעים אליה לצורך הנפקת תיעוד לאומי.

“כמו כן, הוטמע תהליך מסירה חדש של תעודת הזהות הביומטרית לתושב שמגיעה עם שליח מיוחד עד לפתח הבית ומייתרת את הצורך בהגעת התושב ללשכה לשם קבלתה.

“בנוסף, על מנת לפנות את הלשכות לטפל בנושאי הליבה שלהן ננקטו שינויים ארגוניים, שבמסגרתם שירותים שנתנו בלשכות הועברו לטיפולם של מינהליים אחרים ברשות.

“אל 953,394 תעודות הזהות הביומטריות ו-  987,591 מסמכי הנסיעה הביומטריים שהונפקו במהלך תקופת המבחן, התווספו 423,378 תעודות זהות ביומטריות ו-  604,885 מסמכי נסיעה ביומטריים שהונפקו ממועד כניסתו לתוקף של התיקון לחוק ביום ה- 1 ביוני 2017 ועד ליום 30 בדצמבר 2017.

“בסך הכל הונפקו 1,382,772 תעודות זהות ו-  1,592,476 דרכונים ביומטריים עד כה. לצד צעדי ההיערכות לתום תקופת המבחן שננקטו במערך הלשכות, במעברי הגבול הבינלאומיים הורחב באופן משמעותי מספר העמדות לביצוע ביקורת גבולות באופן עצמאי, באמצעות מסמכי נסיעה הנושאים מידע ביומטרי”.

מבזקים