רכבת ישראל: מכרז למתן שירותי ייעוץ עבור פרוייקט GSMR

הגוף המפרסם: רכבת ישראל

נושא המכרז: מכרז למתן שירותי ייעוץ עבור פרוייקט GSMR

מס’ המכרז: 21501

תאריך פרסום: 5 במארס 2015

מועד אחרון: 19 במארס 2015

הערות:  רכבת ישראל מבקשת לקבל הצעות  למתן שירותי ייעוץ עבור פרויקט GSMR בתחום מערכות שליטה ובקרה על תנועת הרכבות. מערכת הבלימה הקיימת היום ברכבת ישראל הינה מערכת בלימה מסוג אינדוזי דגם I60R . כחלק מתהליכי הפיתוח והשיפור של הרכבת הוחלט על יציאה לפרוייקט להקמת מערכת ERTMS המשלבת מערכת בלימה חדשה מסוג ETCS-L2 ומערכת תקשורת GSMR.

תכלית המערכות היא  הגדלת קיבולת נסיעה של הקווים הקיימים, אפשרות להגדלת מהירויות הנסיעה של רכבות,  העלאת רמת הבטיחות,  חיסכון של מאות מיליוני שקלים בתשתיות איתות וכבלים.

בין תנאי הסף:  המציע מאושר ע”י המלמ”ב (משרד הביטחון/הממונה על הביטחון) ברמת סיווג סודי לפחות במועד הגשת ההצעה;  המציע בעל ניסיון מוכח בלפחות שני פרויקטים שונים במתן שירותי ניהול פרויקטים בתחומי הטכנולוגיה בכלל ומערכות תקשורת בפרט: ניסיון מוכח באיפיון, תכנון וניהול ביצוע של הקמת מערכת תקשורת תאית רחבת היקף מסוג GSM ו/או מערכת קשר מסוג TETRA ו/או מערכת קשר APCO25  שהופעלה במהלך חמש השנים האחרונות;  ניסיון מוכח באיפיון, באפיון, תכנון וניהול ביצוע של מערכות תמסורת על גבי תשתית סיבים אופטיים שהופעלה במהלך חמש השנים האחרונות; ניסיון מוכח באיפיון, תכנון וניהול ביצוע על הקמת של 30 אתרי קשר במצטבר לפחות ושילוב אנטנות שהופעלו במהלך חמש השנים האחרונות.

ידיעות קודמות לגבי GSMR ברכבת ישראל התפרסמו באתר זה כאן ו- כאן.

מבזקים