רונה קייזר מונתה לראש אגף בכיר מערכות מידע ומחשוב במשרד הבריאות; קודמתה בתפקיד הייתה שירה לב-עמי

משרד הבריאות הודיע על שני מינויים חדשים במשרד שאחד מהם נוא לתפקיד מנמ”רית משרד הבריאות.

בהודעת המשרד נאמר כי “רונה קייזר מונתה לראש אגף בכיר מערכות מידע ומחשוב במשרד הבריאות.

“קייזר, בוגרת הטכניון ואוניברסיטת בר אילן,  החלה עבודתה במשרד הבריאות לפני כשנתיים ובמשך שמונה החודשים האחרונים סייעה בניהול האגף למערכות מידע ומחשוב.

לרונה ניסיון עשיר בעולם מערכות המידע במגוון תפקידים בסקטור הפיננסי, ניסיון אשר רונה רתמה בהצלחה לטובת קידום מערכות המידע במשרד הבריאות.

“אגף מערכות מידע ומחשוב, בהובלתה של רונה קייזר, ימשיך את תנופת העשייה שאיפיינה את השנים האחרונות תוך חיזוק היכולות והשותפויות הנדרשות לשם צליחת האתגרים העומדים בפני מערכת הבריאות בישראל, והשגת יעדיה”.

יצויין כי המנמ”רית הקודמת של משרד הבריאות הייתה שירה לב-עמי, שמילאה את התפקיד שבע שנים.

ב- 3 באוגוסט 2018 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה הייתה: “משרד הבריאות מפרסם מכרז פומבי לתפקיד מנהל/ת אגף בכיר מערכות מידע; ב- 23.4.2018 פירסם המשרד מכרז בין-משרדי לתפקיד זה”.

 

מבזקים