קרן מחקרים רפואיים – ביה”ח איכילוב: מכרז לשדרוג ותחזוקת מערכת Microsoft Dynamics CRM

הגוף המפרסם: קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתיות ושירותי בריאות ע”י המרכז הרפואי ת”א ע”ש סוראסקי

נושא המכרז: מכרז לשדרוג ותחזוקת מערכת Microsoft Dynamics CRM

מס’ המכרז: 108/2014

תאריך פרסום: 14 באפריל 2014

מועד אחרון: 7 במאי 2014

הערות: קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית ושירותי בריאות על יד המרכז הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי מבקשת הצעות לשדרוג גרסת CRM 3 Microsoft Dynamics ותחזוקת המערכת הפועלת במרכז הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי. ההסכם יהיה לתקופה של 3 שנים עם אופציה של המזמין להארכת ההסכם ל-2 נוספות, והכול כמפורט בהסכם. קרן מחקרים מעריכה (הערכה בלבד) את היקף התחזוקה החודשית בכ- 90 ש”ע עבודה בחודש.

בין תנאי הסף: המציע הוא בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בשנים שקדמו לפרסום המכרז בתחזוקת המערכת; המציע הוא שותף של חברת מיקרוסופט ישראל, המחזיק במסגרת תוכנית שותפים של מיקרוסופט בלפחות אחת מבין ההתמחויות הבאות: התמחות Customer Relationship Management ברמת Gold Competency או ברמת Silver Competency ו/או שותף ברמת Gold Certified Partner עם התמחות Customer Relationship Management ברמת Silver ו/או כל הסמכה אחרת של מיקרוסופט אשר, על פי אישור בכתב של מיקרוסופט, הינה שוות ערך בתכולתה ובמהותה לאחת מהסמכות הנ”ל; המציע הוא בעל מוקד פעילות ו/או שירות במרחק שאינו עולה על 50 ק”מ ממתחם המרכז הרפואי.

הערת עורך Read IT Now: ב- 4.1.2014 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה הייתה תאגיד הבריאות (קרן מחקרים רפואיים) – איכילוב: מכרז פומבי לתחזוקת מערכת Microsoft Dynamics CRM.

 

מבזקים