פרטנר תקשורת בהודעה לבורסה ולרשות לניירות ערך: מדווחת על קבלת הקצאה זמנית של פסי תדרים בתחום ה- 700 מה”ץ

חברת פרטנר תקשורת פירסמה ביום חמישי (12.7) אחרי הצהריים הודעה לבורסה לניירות ערך ולרשות לניירות ערך בה היא מדווחת על קבלת הקצאה זמנית של פסי תדרים בתחום ה- 700 מה”ץ.

לפי ההודעה, “משרד התקשורת היקצה לחברה באופן זמני פסי תדרים בתחום ה-  700 מה”ץ לשם שימוש בטכנולוגיות LTE מתקדמות, בכפוף להתחייבות החברה לקיים את כל תנאי ההקצאה הזמנית”.

לדברי ההודעה של פרטנר, “ההקצאה הזמנית תאפשר לפרטנר להיערך לשימוש בתחום תדרי ה-  700 מה”ץ, לצורך מתן שירותי רט”ן מתקדמים ולייעול הטמעת הטכנולוגיה הרלבנטית. כמו כן, השימוש האמור יאפשר לחברה לשפר את איכות וכיסוי שירות הסלולר שהיא מספקת למנוייה”.

“ההקצאה הזמנית תפקע באחת מהנסיבות שלהלן:

+ 60  יום לאחר הכרזה על זוכים במכרז עבור שירותי רט”ן מתקדמים שמשרד התקשורת מגבש בימים אלה;

+ ככל שהחברה תזכה במכרז;

+ ככל שהחברה לא תעשה שימוש בתדרים שבהקצאה הזמנית תוך 90 יום ממועד ההקצאה;

+ 60  יום לאחר קבלת הודעת ביטול על-ידי ידי גורם מוסמך”.

עוד נאמר בהודעה של פרטנר תקשורת כי “פרטנר עושה שימוש ברשת רדיו משותפת עם הוט מובייל בע”מ, דרך המיזם המשותף, פי.אייץ’. איי. נטוורקס (2015) שותפות מוגבלת, זאת בהתאם להסכם שיתוף הרשתות שבין שתי החברות”.

מבזקים