פרוייקט מחשב לכל ילד: מכרז לאספקת שירותי אינטרנט סלולרי

הגוף המפרסם: פרוייקט מחשב לכל ילד מיסודו של המפעל הלאומי לפיתוח חברתי

נושא המכרז: מכרז לאספקת שירותי אינטרנט סלולרי

מועד אחרון: 2 בפברואר 2021

הערות: המזמין מעריך כי הוא צפוי לחלק כ- 20,000 ערכות מחשב חדשות עד סוף שנת 2021, ולאחר מכן כ- 6,000 ערכות מחשב נוספות מדי שנה בפריסה ארצית רחבה; עבור כארבעים אחוז מהערכות שיחולקו ירכוש המזמין חבילת אינטרנט;  כחמישים אחוז מחבילות האינטרנט יהיו סלולריות.

בין תנאי הסף:  המציע הוא בעל רישיון ISP מטעם משרד התקשורת בתוקף במועד הגשת ההצעות ויהיה בעל רישיון כזה לאורך כל תקופת ההתקשרות; למציע הכנסות, בתחום העיסוק הרלוונטי – אספקת שירותי אינטרנט ( ISP  או תשתית הולכה לאינטרנט), בהיקף שנתי של 20 מיליון ₪ לכל הפחות, בכל אחת משלוש השנים האחרונות;  למציע ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות, במהלך חמש השנים האחרונות, בפריסה ובתמיכה בשירותי אינטרנט ו- ISP בפריסה ארצית רחבה; המציע סיפק שירותי ISP ו/או תקשורת ל- 20,000 משתמשים לכל הפחות, בכל שנה בשלוש השנים האחרונות.